שיעור 10 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 17.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. דוח רווח והפסד מתחיל ב3 השורות הבאות : מכירות פחות : (עלות המכירות). זה שווה ל: הון גולמי. אח"כ: מ. פתיחה. ועוד קניות נטו. פחות מ. סגירה. *** אין שום מצב בו מלאי הפתיחה של שנה הבאה שונה ממלאי הסגירה. לנו  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 03.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. פחת: כל רכוש קבוע שהוא חלק ממעגל ההכנסה. לרכוש זה יש : בלאי, כלומר פחת. בקורס שלנו מדברים אך ורק על בלאי חשבונאי, המשקף שימוש. למעשה, הפחת אומר שאני מעביר את הרכוש הקבוע לדוח רווח והפסד כבלאי. עושים זאת כל עוד  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שישי  תאריך : 19/11/2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. מלאי: אותן יחידות שנקנו במהלך השנה או יוצרו במהלך השנה וטרם נמכרו ליום המאזן. כלומר, האם ביום המאזן נשארו לי סחורות שטרם נמכרו. נקנו- במקרה של חברה שעוסקת במסחר (חנות בגדים, יהלומים, משקאות). יוצרו- במקרה של חברה שעוסקת בייצור מוצרים (מייצרת  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שביעי תאריך: 26.11.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. חובות אבודים ומסופקים: כאשר אני מוכר סחורה בהקפה, פקודת היומן תהיה: חובה- לקוחות. זכות- מכירות. מצד אחד יש לי נכס (לקוח), ומצד שני יש לי הכנסה בדוח רווח והפסד. כל עוד אני מאמין כמו ברוב המקרים שהלקוח עומד לשלם לי,  זה  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור חמישי תאריך: 12.11.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. עיקרון הצבירה חוזר על כך שאנו מציינים בדוחות מתי קמה החובה על ההוצאה או הזכות להכנסה, ולא מתי שילמתי או קיבלתי כסף. הכנסות מראש : ההפך מהוצאות מראש. הכנסות שקיבלתי במזומן בתקופת הדיווח אבל הן לא שייכות לאותה תקופה. הכנסות מהוות  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור רביעי מרצה: אייל הורוביץ תאריך: 5.11.13 תיקון פקודות יומן: על פי החוק אסור למחוק פקודות יומן שנרשמו וזאת על מנת למנוע מרמה או עיוותים. לכן כאשר נמצא טעויות, נשתמש בכמה דרכים על מנת לסמן את הטעות ולתקנה: דוגמה: שילמנו הוצאות חשמל של 10,000 ₪ במזומן. חובה – קופה – 10,000  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – אייל הורוביץ

22.10.13 מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שני מבנה הדוחות הכספיים, הדוחות הכספיים המוצגים במסגרת הדיווח הכספי של ישות: א-      מאזן: דוח המפרט את נכסי החברה, התחייבויותיה וההון העצמי שלה ליום מסוים. המאזן תמיד מתאר את החברה מרגע הקמתה ועד לאותו יום. ב-      דוח רווח והפסד: דוח המפרט את תוצאות הפעילות ש החברה לתקפה מסוימת- הכנסות  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור ראשון  תאריך: 15.10.13, יום ג'. מרצה: רו"ח איל הורוביץ'. ספר תרגילים: חשבונאות פיננסית למנהל עסקים כרך א' – שי דניאלי. ההגדרה לחשבונאות הפיננסית: פעילות של שירות שמטרתה לספק נתונים כמותיים, כספיים בטבעם, על מנת להועיל בקבלת החלטות. חידוד: אנו נתעסק אך ורק בגופים עסקיים. דוח כספי הוא כלי קרדינלי (בעל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים