תרגול 4 – עו"ד נטע פיבישביץ'

04.12.12 זכויות שאינן מנויות בחוקי יסוד הזכויות העיקריות שאינן מוזכרות במפורש בחוקי היסוד הן הזכות לשוויון חופש הביטוי. זכויות נוספות שאינן מנויות, אך נגזרות מחו"י כבוה"א: הזכות לכבוד, פגיעה ברגשות, חופש ביטוי מסחרי, חופש ביטוי פוליטי, חופש ביטוי אמנותי, הזכות להפגין ולהתאסף, הזכות לחיות בכבוד (זכויות כלכליות). כל נוסחאות האיזון נגזרות מפסקת ההגבלה, שנותנת לנו  [ קראו עוד ]

שעור 7 – עו"ד דב אייזיק

פ"ד קידום יזמות ומו"לות נ' רשות השידור – 1993: העובדות: חברת "קידום" יצאה במסע פרסום בעיתונות שסיסמתו "לך תצטיין!". אמנון נדב, מנהל רשות השידור דאז, פסל את שידור הפרסומת בהתאם לחוק רשות השידור שמסמיך את מנהל רשות השידור לפסול שידור ביטויים החורגים מן הטעם הטוב. "קידום" פנו לבג"צ בטענה להפרת חופש הביטוי. התוצאות: בג"ץ מקבל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים