שיעור 5 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 5 אחריות חוזית – הקשר בין רו"ח המבקר לבין החברה אשר שוכרת את שירותיו הוא קשר חוזי, אשר בהתאם לכך חלים עליו דיני חוזים. ההתקשרות האמורה מסודרת במסגרת מכתב בתקשרות – תקן ביקורת 91 (יילמד בהמשך). ע"פ ההתקשרות החוזית מתחייב רו"ח המבקר לספק לחברה חוות דעת אשר מהווה את התוצר הסופי של עבודת הביקורת.  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 4 <המשך של סעיף 154 חוק החברות> מי ממנה את רו"ח המבקר? רו"ח המבקר מתמנה בכל אסיפה שנתית של בעלי המניות והוא משמש עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. יחד עם זאת, רשאית האסיפה השנתית/כללית אם נקבע לכך אישור בתקנון למנות רו"ח מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר שלא תוארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים