שיעור 11 – גב' קארין גור

  אחריות חברתית – ממיקרו למאקרו בחברה הישראלית אחריות אישית היא האחריות שאדם נוטל על מעשיו. פעילות אישית אזרחית נעשית באופן מודע ומובנה ובשימת דגש על טובת הכלל ורווחה הקהילה, תוך אי-פגיעה בזולת. עליה להיות כטבע פעיל ולא כחובה כפויה, בין אם הנדרש הוא מילוי חובה על פי החוק ובין אם בפעילות וולונטארית. התנהגות אחראית  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים