שעור 4 – רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 4 – המשך רכוש קבוע עלויות שלא ניתן ליחס לרכוש קבוע – א. עלויות השקת מתקן חדש. ב. פרסום, קידום מכירות של המוצר החדש. ג. עלויות של הכשרת / הדרכת צוות עובדים וכד'. ד. עלויות מנהלה ועלויות עקיפות אחרות. ה. בדיקת כדאיות רכישת נכס- אם בודקים כמה נכסים כדי להחליט על רכישת נכס זה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים