הרצאה 2- סיכונים, חשיפות וגידורם

שימוש באומדנים, הערכות ותחזיות בעבודתו של סמנכ"ל הכספים שימוש באומדנים והערכות במסגרות עבודתו של סמנכ"ל הכספים מבוצע שימוש תדיר באומדנים, הערכות ותחזיות כלכליות. שימוש זה מבוצע בעיקר לצורך: תחזיות והערכות לצורך הכנת תקציב קבלת החלטות עסקיות שונות תחזית ואומדנים להכנת תקציב כאשר סמנכ"ל המכירות מתכנן את המכירות לחו"ל לשנת התקציב הבאה )יצוא החברה(, נדרש סמנכ"ל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים