שיעור 3 – רו"ח שרון זכות

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 3   אגרות חוב- המשך…   רישומים תקופתיים לאורך חיי האג"ח ביום ההנפקה אם גייסנו סכום נמוך מהערך הנקוב, נניח שבמועד ההנפקה קיבלנו מזומן של 916 ₪ עלפי הדוגמה בשיעור הקודם, והתחייבנו להחזר של 1,000, הפער בין הסכום שהתחייבתי לבין התמורה בפועל שנוצרה במועד הנקוב מייצר פרמיה\ניכיון. אם התמורה גבוהה מהערך  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים