שיעור 4 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור רביעי מרצה: אייל הורוביץ תאריך: 5.11.13 תיקון פקודות יומן: על פי החוק אסור למחוק פקודות יומן שנרשמו וזאת על מנת למנוע מרמה או עיוותים. לכן כאשר נמצא טעויות, נשתמש בכמה דרכים על מנת לסמן את הטעות ולתקנה: דוגמה: שילמנו הוצאות חשמל של 10,000 ₪ במזומן. חובה – קופה – 10,000  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – רויטל אלטברגר

עקרונות בהתנהגות – שיעור שלישי תאריך: 31.10.13, יום ה'. מרצה: רויטל אלטברגר. תפיסה חברתית ובינאישית- תיאוריות הייחוס כיצד אנשים מסיקים מהתנהגויות של האחר על אופיו, תכונותיו וכוונותיו? כיצד נקבע מה הסיבות להתנהגות הזולת ? מה גורם לנו לטעות בשיפוט שלנו את הזולת ? התפיסה הבינאישית – האופן בו אנו מעריכים ומפרשים את התנהגות האחר. תהליך  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – אייל הורוביץ

22.10.13 מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שני מבנה הדוחות הכספיים, הדוחות הכספיים המוצגים במסגרת הדיווח הכספי של ישות: א-      מאזן: דוח המפרט את נכסי החברה, התחייבויותיה וההון העצמי שלה ליום מסוים. המאזן תמיד מתאר את החברה מרגע הקמתה ועד לאותו יום. ב-      דוח רווח והפסד: דוח המפרט את תוצאות הפעילות ש החברה לתקפה מסוימת- הכנסות  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור ראשון  תאריך: 15.10.13, יום ג'. מרצה: רו"ח איל הורוביץ'. ספר תרגילים: חשבונאות פיננסית למנהל עסקים כרך א' – שי דניאלי. ההגדרה לחשבונאות הפיננסית: פעילות של שירות שמטרתה לספק נתונים כמותיים, כספיים בטבעם, על מנת להועיל בקבלת החלטות. חידוד: אנו נתעסק אך ורק בגופים עסקיים. דוח כספי הוא כלי קרדינלי (בעל  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רויטל אלטברגר

מבוא – עקרונות בהתנהגות – שיעור שני תאריך : 24.10.13, יום ה'. מרצה: רויטל אלטברגר. שעות קבלה: 12:30-13:30. חדר: ח5. תהליך התפיסה: הכרת תהליכי תפיסה בסיסיים. הבנת הטיות התפיסה השכיחות והשלכותיהן. חשיבות תהליכים תפיסתיים בסביבה הארגונית. דגש חברתי. מרכיבי תהליך התפיסה:                                  א.         חישה- שימוש בחושים לצורך קליטת המצב – ראייה, מישוש, מגע.                                  ב.          [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רויטל אלטברגר

  מבוא – עקרונות בהתנהגות – שיעור ראשון תאריך : 17.10.13, יום ה'. מרצה: רויטל אלטברגר. שעות קבלה: 12:30-13:30. חדר: ח5. קורס זה הוא קורס ראשון מתוך סדרה של שלושה קורסים. הקורס הזה מתייחס לרמת היחיד בתוך הארגון. מטרת הקורס: הקניית ידע במושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות העוסקות באדם- ברמת הפרט והקבוצה. הקניית ידע והכרות עם  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים