ניהול השקעות

צילום מרתון ניהול השקעות – רו"ח שי צבאן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 26 יוני 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח שי צבאן בקורס ניהול השקעות בתאריך 25.06.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר

צילום שיעור 13 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 17 יוני 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 14.06.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

צילום שיעור 12 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 07 יוני 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 07.06.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

צילום שיעור 11 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 02 יוני 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 31.5.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

צילום שיעור 10 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 25 מאי 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 24.5.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

צילום שיעור 9 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 20 מאי 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 17.5.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

צילום שיעור 8 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 12 מאי 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 10.5.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

צילום שיעור 7 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 26.4.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

צילום שיעור 6 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 19.4.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

צילום שיעור 5 – ד"ר אייל להב

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 15 אפריל 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס ניהול השקעות  בתאריך 12.4.2013, במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

תואר ראשון
תואר שני
מרצים