מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית

צילום שיעור 8 – רו"ח ניר זכלינסקי

שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח ניר זכלינסקי בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 13.12.2012, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 7 – עו"ד גדעון פישר

שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של עו"ד גדעון פישר בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 6.12.2012, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 6 – גב' אנדי בניקה

שם הכותב: תאריך: 14 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' אנדי בניקה בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 7.12.2012, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 5 – ד"ר נועם גרסל

שם הכותב: תאריך: 05 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר נועם גרסל בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 30.11.2012, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 2 – ד"ר תמר ברקאי

שם הכותב: תאריך: 07 נובמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר תמר ברקאי בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 26.10.2012, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

תואר ראשון
תואר שני
מרצים