מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית

צילום שיעור 4 – ד"ר נועם גרסל (מרצה אורח)

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 07 אפריל 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר נועם גרסל (מרצה אורח) בקורס מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית  בתאריך 04.4.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 2 – גב' טליה אהרוני

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' טליה אהרוני בקורס מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית  בתאריך 7.3.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 1 – גב' טליה אהרוני

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' טליה אהרוני בקורס מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית  בתאריך 28.2.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 13 – משתתפי הקורס

שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאתם של הסטודנטים בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 17.1.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 12 – גב' זיוה פתיר

שם הכותב: תאריך: 18 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' זיוה פתיר בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 10.1.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 10 – מר עברי ורבין

שם הכותב: תאריך: 18 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עברי ורבין בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 4.1.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 11 – גב' טליה אהרוני

שם הכותב: תאריך: 18 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' טליה אהרוני בקורס מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית  בתאריך 3.1.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 10 – מר עברי ורבין

שם הכותב: תאריך: 18 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עברי ורבין בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 27.12.2012, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 9 – גב' שירלי קנטור שני

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' שירלי קנטור שני בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 28.12.2012, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 8 – מר יניב קוניס

שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2012

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר יניב קוניס בקורס מבוא לאתיקה ולאחריות תאגידית  בתאריך 21.12.2012, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

תואר ראשון
תואר שני
מרצים