אחריות תאגידית

צילום שיעור חזרה – ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 22 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר אחריות תאגידית בתאריך 22.01.2018, במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

שייך לנושאים: אחריות תאגידית

צילום שיעור חזרה – ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 21 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר אחריות תאגידית בתאריך 21.01.2018, במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

שייך לנושאים: אחריות תאגידית

צילום שיעור 11 – מר סמי פרץ, ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 16 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר (אחראית אקדמית בקורס) אחריות תאגידית בתאריך 15.01.2018, מרצה אורח: מר ליעד אורתר במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. בימוי וניתוב: קובי אשכנזי צילום ועריכה: אסף שמחי

צילום שיעור 10 – מר סמי פרץ, ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר (אחראית אקדמית בקורס) אחריות תאגידית בתאריך 08.01.2018, מרצה אורח: מר ליעד אורתר במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. בימוי וניתוב: קובי אשכנזי צילום ועריכה: אסף שמחי

שייך לנושאים: אחריות תאגידית, סמי פרץ

צילום שיעור 9 – מר סמי פרץ, ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר (אחראית אקדמית בקורס) אחריות תאגידית בתאריך 01.01.2018, מרצה אורחת: גב' אלונה שפר במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. בימוי וניתוב: קובי אשכנזי צילום ועריכה: אסף שמחי

שייך לנושאים: אחריות תאגידית, סמי פרץ

צילום שיעור 8 – מר סמי פרץ, ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר (אחראית אקדמית בקורס) אחריות תאגידית בתאריך 11.12.2017, מרצה אורחת: מר חנוך ברקת במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. בימוי וניתוב: קובי אשכנזי צילום ועריכה: אסף שמחי

שייך לנושאים: אחריות תאגידית, סמי פרץ

צילום שיעור 7 – מר סמי פרץ, ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 07 דצמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר (אחראית אקדמית בקורס) אחריות תאגידית בתאריך 04.12.2017, מרצה אורחת: עו"ד מרים כבהא במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. בימוי וניתוב: קובי אשכנזי צילום ועריכה: אסף שמחי

שייך לנושאים: אחריות תאגידית, סמי פרץ

צילום שיעור 6 – מר סמי פרץ, ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר (אחראית אקדמית בקורס) אחריות תאגידית בתאריך 27.11.2017, מרצה אורח: מר ארז צדוק במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. בימוי וניתוב: קובי אשכנזי צילום ועריכה: אסף שמחי

שייך לנושאים: אחריות תאגידית, סמי פרץ

צילום שיעור 5 – מר סמי פרץ, ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 21 נובמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר (אחראית אקדמית בקורס) אחריות תאגידית בתאריך 20.11.2017, מרצה אורח: עו"ד אלעד שרגא במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום: קובי אשכנזי צילום ועריכה: אסף שמחי

שייך לנושאים: אחריות תאגידית, סמי פרץ

צילום שיעור 4 – מר סמי פרץ, ד"ר גלית אבידר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 15 נובמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר סמי פרץ (מנחה הקורס) וד"ר גלית אבידר (אחראית אקדמית בקורס) בקורס אחריות תאגידית בתאריך 13.11.2017, מרצה אורח: עו"ד אלעד שרגא במסגרת לימודי בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. בימוי וניתוב: קובי אשכנזי צילום ועריכה: אסף שמחי

שייך לנושאים: אחריות תאגידית, סמי פרץ
תואר ראשון
תואר שני
מרצים
beyond compliance אתיקה ארגונית אתיקה בשוק ההון אתיקה ומנהל עסקים אתיקה מקצועית אתיקה של מנהלים בחירה בטסי בנימינסון בעיית הנציג בקרה חיצונית גופים גיוון גיוון כוח אדם גישת הקיימות גישת שלושת המעגלים גלובליזציה כלכלית דוגמאות ליצירת ערך משותף בשרשרת האספקה דוחות לא מבוקרים דוחות מאוחדים של היבטים פיננסיים ואקסטרה-פיננסיים של הפעילות התאגידית דוחות מבוקרים דיאלוג עם מחזיקי עניין דיווח אחריות תאגידית דיווח חברתי וסביבתי דיווחי אחריות תאגידית דיווחי קיימות דילמה אתית דילמות אתיות דילמות אתיות בארגונים עסקיים דילמת האסיר דירוגים מובילים דירוגים מובילים DJSI דירוג מעלה דניס ג'ויה דר' תמר ברקאי דת ומוסר הארגון העסקי כתחליף מוסר המשבר הסביבתי העסקה הוגנת העסקת נשים הטרדה מינית השוק כתחליף מוסר השפעות סביבתיות של עסקים השקעות אחראיות השקעות אחראיות (SRI) - מיסוך התחזקות התנהגות אתית של פירמות התעצמות התאגידים הרב לאומיים בחברה המודרנים התפתחות המושג CSR התפתחות ממשל תאגידי התפתחות ממשל תאגידי בישראל וולונטריזם