סטטיסטיקה 1

צילום שיעור 2 – ד"ר גילה קינן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 19 מרץ 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גילה קינן בקורס סטטיסטיקה 1  בתאריך 18.03.2018, בנושא: דרכים לארגון והצגת נתונים, טבלת שכיחויות, תצוגה גרפית, צורות התפלגות, מדדים מסכמים, מדדי מרכז, שכיח, חציון, ממוצע. במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

צילום שיעור 1 – ד"ר גילה קינן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גילה קינן בקורס סטטיסטיקה 1  בתאריך 11.03.2018, בנושא: הקדמה, סטטיסטיקה תיאורית, מדגם, תצפית, סוגי משתנים, משתנה איכותי, משתנה כמותי, טבלאות שכיחות, הצגה גרפית. במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

שיעור 12- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2015

סטטיסטיקה 1 – שיעור 12     התפלגות נורמלית (= התפלגות גאוס)- התפלגות תיאורטית של משתנה רציף המתארת את פונקציית הצפיפות. את ההתפלגות ניתן לתאר בחוק המקשר בין המשתנה המקרי X לבין צפיפותו ולפיו נקבעת צורת הפעמון.   תכונות ההתפלגות הנורמלית- 1. פעמונית- התפלגות סימטרית וחד שיאית: ריכוז גבוה של נתונים במרכז (סביב הממוצע) בהשוואה  [ קראו עוד ]

צילום מרתון סטטיסטיקה 1 – גב' רחלי ברניצקי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רחלי ברניצקי בקורס סטטיסטיקה 1 בתאריך 08.01.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

שיעור 11- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 08 ינואר 2015

סטטיסטיקה 1 – שיעור 11     משתנה מקרי רציף- משתנה (X) שיכול לקבל אינסוף ערכים בתוך רווח מספרים נתון (ולכן ההסתברות לקבל ערך ספציפי היא אפס): P(a<X<b).   פונקציית צפיפות- חישוב ההסתברות של המשתנה המקרי הרציף ייעשה בעזרת פונקציה זו, שמתקבלת ע'י הפוליגון (קו המחבר את קצוות מלבני ההיסטוגרמה). ההסתברות תהיה השטח שמתחת לפונקציית  [ קראו עוד ]

שיעור 10- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2015

סטטיסטיקה 1 – שיעור 10     משתנה מקרי בדיד (איכותי או כמותי)- משתנה (X) שמקבל ערכים לכל תוצאה אפשרית של מרחב המדגם. לכל מאורע פשוט יקבע ערך מספרי למשתנה המקרי.   פונקציית ההסתברות- טבלה המציגה לכל ערך של המשתנה המקרי X את הסתברות הופעתו (PX). ההסתברות נקבעת באמצעות היחס בין מספר המאורעות הפשוטים הרלוונטיים  [ קראו עוד ]

צילום מרתון סטטיסטיקה 1 – גב' שוש שפיגל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב'שוש שפיגל בקורס סטטיסטיקה 1 בתאריך 25.12.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלכס צ'רביאק

שיעור 9- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 28 דצמבר 2014

סטטיסטיקה 1 – שיעור 9     חוקים וחישובי הסתברויות-   הסתברות איחוד של שני מאורעות זרים- = P(A) + P(B)(AB)P   הסתברות האיחוד של שני מאורעות משלימים- = P(A) + P() = 1(A)P   הסתברות האיחוד של שני מאורעות שאינם זרים- = P(A) + P(B) – P(AB) (AB)P   הסתברות מותנה- הסתברות שיתרחש מאורע  [ קראו עוד ]

שיעור 8- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 19 דצמבר 2014

סטטיסטיקה 1 – שיעור 8     חוקים וחישובי הסתברויות-   הסתברות איחוד של שני מאורעות זרים- = P(A) + P(B)(AB)P   הסתברות האיחוד של שני מאורעות משלימים- = P(A) + P() = 1(A)P   הסתברות האיחוד של שני מאורעות שאינם זרים- = P(A) + P(B) – P(AB) (AB)P   הסתברות מותנה- הסתברות שיתרחש מאורע  [ קראו עוד ]

שיעור 7- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2014

סטטיסטיקה 1 – שיעור 7     קשר בין שני משתנים איכותיים-   במצב זה ישנם 4 שלבי פעולה: יש להגדיר מי המשתנה הבלתי תלוי ומי המשתנה התלוי חישוב שכיחות יחסית למשתנה הבלתי תלוי בכל אחת מהקטגוריות (החישוב יעשה בהתאם לשורה/עמודה). ניתוח פערי האחוזים ובדיקת ההשפעה של המשתנה הבלתי תלוי במשתנה התלוי. ככל שהפערים יהיו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים