סטטיסטיקה 1

צילום שיעור 2 – ד"ר גילה קינן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 19 מרץ 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גילה קינן בקורס סטטיסטיקה 1  בתאריך 18.03.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

צילום שיעור 1 – ד"ר גילה קינן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גילה קינן בקורס סטטיסטיקה 1  בתאריך 11.03.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

שיעור 12- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2015

סטטיסטיקה 1 – שיעור 12     התפלגות נורמלית (= התפלגות גאוס)- התפלגות תיאורטית של משתנה רציף המתארת את פונקציית הצפיפות. את ההתפלגות ניתן לתאר בחוק המקשר בין המשתנה המקרי X לבין צפיפותו ולפיו נקבעת צורת הפעמון.   תכונות ההתפלגות הנורמלית- 1. פעמונית- התפלגות סימטרית וחד שיאית: ריכוז גבוה של נתונים במרכז (סביב הממוצע) בהשוואה  [ קראו עוד ]

צילום מרתון סטטיסטיקה 1 – גב' רחלי ברניצקי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רחלי ברניצקי בקורס סטטיסטיקה 1 בתאריך 08.01.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

שיעור 11- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 08 ינואר 2015

סטטיסטיקה 1 – שיעור 11     משתנה מקרי רציף- משתנה (X) שיכול לקבל אינסוף ערכים בתוך רווח מספרים נתון (ולכן ההסתברות לקבל ערך ספציפי היא אפס): P(a<X<b).   פונקציית צפיפות- חישוב ההסתברות של המשתנה המקרי הרציף ייעשה בעזרת פונקציה זו, שמתקבלת ע'י הפוליגון (קו המחבר את קצוות מלבני ההיסטוגרמה). ההסתברות תהיה השטח שמתחת לפונקציית  [ קראו עוד ]

שיעור 10- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2015

סטטיסטיקה 1 – שיעור 10     משתנה מקרי בדיד (איכותי או כמותי)- משתנה (X) שמקבל ערכים לכל תוצאה אפשרית של מרחב המדגם. לכל מאורע פשוט יקבע ערך מספרי למשתנה המקרי.   פונקציית ההסתברות- טבלה המציגה לכל ערך של המשתנה המקרי X את הסתברות הופעתו (PX). ההסתברות נקבעת באמצעות היחס בין מספר המאורעות הפשוטים הרלוונטיים  [ קראו עוד ]

צילום מרתון סטטיסטיקה 1 – גב' שוש שפיגל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב'שוש שפיגל בקורס סטטיסטיקה 1 בתאריך 25.12.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלכס צ'רביאק

שיעור 9- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 28 דצמבר 2014

סטטיסטיקה 1 – שיעור 9     חוקים וחישובי הסתברויות-   הסתברות איחוד של שני מאורעות זרים- = P(A) + P(B)(AB)P   הסתברות האיחוד של שני מאורעות משלימים- = P(A) + P() = 1(A)P   הסתברות האיחוד של שני מאורעות שאינם זרים- = P(A) + P(B) – P(AB) (AB)P   הסתברות מותנה- הסתברות שיתרחש מאורע  [ קראו עוד ]

שיעור 8- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 19 דצמבר 2014

סטטיסטיקה 1 – שיעור 8     חוקים וחישובי הסתברויות-   הסתברות איחוד של שני מאורעות זרים- = P(A) + P(B)(AB)P   הסתברות האיחוד של שני מאורעות משלימים- = P(A) + P() = 1(A)P   הסתברות האיחוד של שני מאורעות שאינם זרים- = P(A) + P(B) – P(AB) (AB)P   הסתברות מותנה- הסתברות שיתרחש מאורע  [ קראו עוד ]

שיעור 7- ד'ר דליה רחמן מור

שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2014

סטטיסטיקה 1 – שיעור 7     קשר בין שני משתנים איכותיים-   במצב זה ישנם 4 שלבי פעולה: יש להגדיר מי המשתנה הבלתי תלוי ומי המשתנה התלוי חישוב שכיחות יחסית למשתנה הבלתי תלוי בכל אחת מהקטגוריות (החישוב יעשה בהתאם לשורה/עמודה). ניתוח פערי האחוזים ובדיקת ההשפעה של המשתנה הבלתי תלוי במשתנה התלוי. ככל שהפערים יהיו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים