תואר ראשון
תואר שני
מרצים
ANOVA הסתברויות במערכת s\M\M הסתברות הסתברות חיתוך בין מאורעות הסתברות לטעות מסוג 1 הסתברות לקבלת שירות הסתברות מותנה הפרש תוחלות הצבת השערות הצגה גרפית הצגת המודל. הקדמה הקדמה לרגרסיה לינארית פשוטה הקשר בין ההפלגויות השוואה בין תור מאוחד לבין תור מפוצל השערות על פער בין תוחלות משני מדמים בלתי תלויים כאשר השונויות של הערכים באוכלוסיות ידועות השערות על פרופורציה התפלגות התפלגות F התפלגות t התפלגות אחידה התפלגות אימפירית התפלגות אמפירית התפלגות א סימטרית התפלגות גאוס התפלגות דגימה התפלגות דגימה של הממוצע התפלגות דו שיאית התפלגות הדגימה התפלגות הדגימה של הממוצע התפלגות הדגימה של פרופורציה התפלגות חדש שיאית התפלגות חי בריבוע התפלגות ממוצעים התפלגות מצופה התפלגות משתנה איכותי התפלגות נורמלית התפלגות נורמלית סטנדרטית התפלגות תיאורטית התפלגות תיאורית חוקים בחישובי הסתברויות חזרה על סטטיסטיקה 1 חזרה שיעורים 1-9 חי בריבוע חישוב המתאם הקווי חישוב הסטטיסטי חישוב חסמים חישוב תוספת חישוב תרומה ייחודית חציון