תואר ראשון
תואר שני
מרצים
ANOVA הנחות הסקה לאוכלוסיה: מובהקות המשוואה. הסקה לאוכלוסייה הסקה סטטיסטית הסקת מסקנות הסתברויות במערכת s\M\M הסתברות הסתברות לטעות מסוג 1 הסתברות לקבלת שירות הסתברות מותנה הפרש תוחלות הצבת השערות הצגה גרפית הצגת המודל. הקדמה הקדמה לרגרסיה לינארית פשוטה השוואות מרובות השוואות מרובות: L.S.D השערה דו כיוונית השערה חד כיוונית השערות השערות על פער בין תוחלות משני מדמים בלתי תלויים כאשר השונויות של הערכים באוכלוסיות ידועות השערות על פרופורציה התפלגות התפלגות F התפלגות t התפלגות אחידה התפלגות אמפירית התפלגות א סימטרית התפלגות גאוס התפלגות דגימה התפלגות דגימה של הממוצע התפלגות דו שיאית התפלגות הדגימה של הממוצע התפלגות הדגימה של פרופורציה התפלגות חדש שיאית התפלגות חי בריבוע התפלגות ממוצעים התפלגות מצופה התפלגות משתנה איכותי התפלגות נורמלית התפלגות נורמלית סטנדרטית התפלגות תיאורית חוקים בחישובי הסתברויות חזרה על סטטיסטיקה 1 חזרה שיעורים 1-9 חי בריבוע חישוב הסטטיסטי חישוב חסמים