מתמטיקה למנהלים

צילום מרתון מתמטיקה למנהלים – גב' רבקה ריגן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רבקה ריגן במתמטיקה למנהלים בתאריך 28.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון מתמטיקה למנהלים – גב' איה דן

שם הכותב: תאריך: 12 יולי 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גברת איה דן במתמטיקה למנהלים בתאריך 11.07.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון מתמטיקה למנהלים – גב' איה דן

שם הכותב: תאריך: 10 יוני 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גברת איה דן במתמטיקה למנהלים בתאריך 04.06.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון 2 (חלק ב') – גב' רבקה ריגן

שם הכותב: תאריך: 18 פברואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רבקה ריגן בקורס מתמטיקה למנהלים  בתאריך 17.2.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום מרתון 2 (חלק א') – גב' רבקה ריגן

שם הכותב: תאריך: 18 פברואר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' רבקה ריגן בקורס מתמטיקה למנהלים  בתאריך 17.2.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

תואר ראשון
תואר שני
מרצים