משפט מסחרי ב'

שיעור 3 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2014

שיעור 3 ללא תנאי – על השטר אסור שיופיע תנאי בין המושך לנמשך. כלומר, אי אפשר לרשום על השטר "לשלם רק אם.." תנאי יכול להופיע בהסכם היסוד, כלומר, ניתן לרשום בחוזה שרק בהינתן תנאי ניתן להשתמש בשטר. יש להבחין בין תנאי לתניה: תנאי – פוסל שטר ופוגע בוודאות שלו. תניה – אינה פוגעת בוודאות של  [ קראו עוד ]

שעור 2 – עו"ד נאוה קורמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 נובמבר 2014

אותה עסקה – מתי זה נחשב לאותה עסקה? פס"ד התעשייה האוירית – התעשיה האווירית זכתה במכרז להקים גדר מערכת והתקשרה עם כמה קבלני משנה ובינהם "צור גת" אך לאחר כמה זמן היה שיטפון והגדר נהרסה. התעשייה האווירית זכתה במכרז נוסף לבניית עמודים והתקשרה שוב עם צור גת על מנת שיספקו לה חו"ג לבניית העמודים. התעשייה  [ קראו עוד ]

שעור 1 – עו"ד נאוה קורמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 נובמבר 2014

אמצעי תשלום סחר חליפין (ברטר) סחורה/שירות תמורת סחורה/שירות. לדוגמא: במקום לשלם על התספורת בכסף, אנקה את ביתו של הספר. כסף יתרונות – נוח לשימוש, גמישות, עבירות, מילוי התחייבות הקנייה חסרונות – בעיית זמינות, אין הגנה מפני גניבה או אובדן, קושי טכני בעסקאות גדולות, קושי פיזי להעברת כספים בעסקאות רחוקות, סיכון- האם אחריי התשלום אקבל את  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 13 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 יוני 2014

שיעור 13 – 28.05.2014 נושא שביעי בקורס חוק כרטיסי חיוב   ס'1 – הגדרת כרטיס אשראי "כרטיסי אשראי" – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק ללא תשלום מיידי של התמורה; כשאנחנו מבקשים כרטיס אשראי מחברת האשראי (לא משנה אם נעשה דרך בנק או ישירות מול חב' האשראי) בסופו של דבר אנחנו  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 12 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 יוני 2014

  שיעור 12 – 21.05.2014 נושא שישי בקורס המחאת זכות והמחאת חיוב   המקור הרלוונטי: "חוק המחאת חיובים". החוק קובע שני הסדרים לפירעון חוב: המחאת זכות המחאת חיוב   ס'1 – מה זה המחאת זכות? המחאת זכות 1.    (א)  זכותו של נושה, לרבות זכות מותנית או עתידה לבוא, ניתנת להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת אם נשללה או  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 11 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2014

שיעור 11 – 14.05.2014 המשך שעבודים ע"פ פקודת החברות שסל"ן – המשך: כשיש שעבודים צפים על חברה עם מגבלות, עניינית ועסקית לא ניתן לקנות נכסים ולשעבד אותם ספציפית ללא ס'169(ד). המחוקק קובע ש"נצבע" את ההלוואה הזאת בצבע, ואז יקבע כי השסל"ן הזה יגבר על שעבוד צף (גם אם השעבוד הצף הוא עם מגבלה). גיבוש השעבוד  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 10 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2014

שיעור 10 – 07.05.2014 המשך ערבות הערה בקשר לבוחן: כשלון תמורה בסכום קצוב/סכום בלתי קצוב – כרגע לא בחומר. אם זה יהיה במבחן אנחנו נעודכן מראש. הלכת גויסקי – כן צריך לדעת (כן דיברנו על המהות של מה קורה אם כשלון התמורה הוא לפני או אחרי הסיחור של הצ'ק, רק שלא נאמר במפורש שזוהי הלכת  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 9 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

שיעור 9 – 30.04.2014 המשך ערבות – עם המתרגלת דניאלה   ס'7 – טענות הגנה של החייב טענות הגנה 7.    (א)  כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו עומדת גם לערב.            (ב)  התיישנה התביעה נגד החייב, מתיישנת גם התביעה נגד הערב, אם לא התיישנה לפני כן.   ס'7(א) – כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 8 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 אפריל 2014

שיעור 8 – 22.04.2014 נושא רביעי בקורס ערבות המקור הרלוונטי: "חוק הערבות" מי הם הצדדים בערבות? נושה חייב ערב העסקה מתבצעת בין הנושה לחייב (נניח בנק מול יוסי), ורותי ערבה לחיוב של יוסי. אם יוסי לא ישלם לבנק – הערב יצטרך לשלם ככל הנראה. כמובן שיש גם חריגים. החוק עוסק בעיקר בזכויות של הערב. הבעיה  [ קראו עוד ]

תרגול לפני בוחן – דיני שטרות – משפט מסחרי ב' 23.04.14

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 אפריל 2014

תרגול לפני בוחן // משפט מסחרי ב' // שטרות     שאלה גילה הייתה מעוניינת ברכישת מחשב חדש, לכן פנתה לחנות מחשבים והזמינה את המחשב בו הייתה מעוניינת. הובטח לה כי המחשב יסופק לה תוך שבוע ימים. גילה מסרה לחנות שיק בסך של 7,500 ₪. היא רשמה על טופס השיק את כל הפרטים מלבד שם  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים