משפט מסחרי ב'

שיעור 13 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 25 ינואר 2015

שיעור 13 2 יתרונות לעיכבון: 1)      פן המיידי – מאפשר לנושה להפעיל לחץ על החייב (בכך שהוא מעכב את הנכס של החייב עד שהחייב יפרע את החוב) 2)      פן בטוחתי – נותן עדיפות על פני נושים אחרים: סעיף 1 לפקודת פשיטת רגל – מגדיר נושה מובטח – מי שבידו שעבוד או עיכבון על נכסי החייב  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 18 ינואר 2015

שיעור 12 שעבודים לפי פקודת החברות פקדות החברות כאן נדבר על שעבודים שיוצרת חברה. השעבוד נותן לנושה הפעלת לחץ על החייב וכן, עדיפות במקרה של פירוק החברה (נושה מובטח) כדי להיות נושה מובטח (שלא דרך הפקדה) ישנם הסדרי רישום: סעיף 178 – הנושה צריך לדאוג לרשום את השעבוד ברשם החברות (לא ברשם המשכונות) אחרת לא  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 08 ינואר 2015

שיעור 11 דוגמא להתלבטות לגבי סעיף 2(ב): מכר חוזר – א' לקח הלוואה מב' וטרם שילם לו. ב' דואג שא' לא יחזיר את החוב ולכן נכרת ביניהם חוזה מכר עם תנאי מפסיק. הדירה כרגע שייכת לב', אך אם א' ישלם את חובו תוך חצי שנה הסכם המכר יבוטל. לפי הגישה הצרה – סעיף 2(ב) לא  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 06 ינואר 2015

שיעור 10 משכון חוק המשכון סעיף 1 – הגדרת משכון – מישכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב. כלומר, ישנם 3 יסודות בהגדרה של משכון: 1)      ערובה לחיוב – בטוחה 2)      שעבוד נכס – סוג של נטל שמוטל על הנכס 3)      מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 25 דצמבר 2014

שיעור 9 עקרון היידוע עקרון זה הינו עקרון עזר התומך בשני העקרונות הראשונים. המטרה היא לתת לערב את כל המידע הנחוץ בזמן, לאורך כל התהליך (מהחתימה על הערבות עד לתשלום) מקורות חובת גילוי עקרון תום הלב – פס"ד ליברמן – לא סיפרו לערבים שהחייב הפסיק לשלם וכל כסף שנכנס לחייב לבנק הופנה לעו"ש במקום לכסות  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2014

שיעור 8 עקרונות בחוק הערבות עקרון ההפטר – מצבים בהם הערב פטור מלשלם את החוב של החייב העיקרי עקרון ההחזר – מצב בו הערב שילם את החוב, ודורש על כך החזר מהחייב עקרון היידוע – עוסק בזכות של הערב לקבל מידע בכל התהליך החל מהחתימה על ערבות ועד לתשלום החוב. עקרון ההפטר – ישנם 2 סוגים  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2014

שיעור 7 – המשך כרטיסי חיוב שיבושים בעסקת ספק-לקוח – אי אספקה נניח הזמנו סחורה באינטרנט, שילמנו עליה, אך היא לא סופקה. סעיף 10(א) – הסעיף מאפשר ללקוח לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה, בהתקיים התנאים הבאים (מצטבר): – הלקוח הודיע לספק בכתב שהסחורה לא סופקה. – הלקוח ביטל את העסקה – על הלקוח  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2014

שיעור 6 פס"ד שלשבסקי – צמח השכיר חנות לגב' שלשבסקי ונקבע ביניהם חוזה בו הוסכם גם על פיצוי מוסכם במקרה וגב' שלשבסקי תעשה שינויים במושכר. ע"ב סעיף הפיצוי המוסכם, נתנה גב' שלשבסקי שטר לצמח. השכירות הסתיימה וצמח החליט שכן נעשה שינויים במושכר ותבע את גב' שלשבסקי מכח השטר. ביהמ"ש קבע שסכום הפיצוי מופרז והפחית אותו.  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 27 נובמבר 2014

שיעור 5 <המשך פגם בחתימה> סעיף 23 – חתימה מזוייפת על שטר או חתימה שנעשתה בשם אדם ללא הרשאתו – זו טענת הגנה מעולה וגוברת על אוחז כשורה. דוגמאות: אם החתימה של א זויפה והשטר הועבר לב ואחר כך גם לג. ג לא יכול לתבוע את א' גם אם הוא אוחז כשורה. א חותם ומעביר  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2014

שיעור 4 סעיף 32 – היסב על תנאי – ניתן לרשום מאחור "לנאווה בתנאי שיתקיים…". הסעיף אומר שהנסב יכול לפרוע את השטר גם בלי לקיים את התנאי. התובעים מכח השטר אוחז סעיף 1 – הגדרת אוחז – אוחז יכול להיות נפרע, נסב או מוכ"ז. הגדרת האוחז כוללת שני תנאים: החזקה בשטר – פיזית החיוב בשטר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים