משפט מסחרי א'

שיעור 3 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2014

משפט מסחרי א'- שיעור 3   בעלות- בעלות אינה מחולטת, אלא יחסית. יש עליה מגבלות מכוח הסכם וכן מכוח חוק. מכוח הסכם מדובר בעצם על הסכם ששניים מסכימים ביניהם. כמו כן, יש חוקים שמגבילים את הבעלות.   יש 2 מגבלות ראשיות על זכות הבעלות מכוח החוק:   מכוח פקודת הנזיקין   ס' 4- מעשה של  [ קראו עוד ]

שיעור 2- עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2014

משפט מסחרי א'- שיעור 2   המשך:1. בעלות ס'-11- כל מה שמתחתיי ומה שמעליי במגבלות. כלומר לא ניתן למנוע מעבר של מטוסים וציפורים לדוג' (שיעור 1).   פס"ד בצלאל נ' סימן טוב בית עם 2 קומות, כאשר קומה ראשונה כולל הגינה שייכת לבצלאל וקומה שנייה כולל הגג לסימן טוב. שתי המשפחות דלות אמצעים, וכן הדירות  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2014

משפט מסחרי א'- שיעור 1   קניין המונח קניין כולל אינטרס בעל ערך כלכלי.   דיני קניין- דיני הקניין עוסקים בהסדרת מערכת היחסים בין ישויות לבין משאבים חיצוניים הקיימים בעולם. מערכת כללים המסדירה בהקצאה, שליטה ושימוש במשאבים בעלי ערך שמספקים רצונות או צרכים אנושיים בחברה בתנאים של משאבים מוגבלים (ביקוש עולה על היצע).   דני  [ קראו עוד ]

שיעור 12- עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 04 פברואר 2014

משפט מסחרי- שיעור 12 פס"ד פלאפון מאד חשוב ולא נמצא במחברות אחרות, לכן חשוב לעבור עליו (מהסיכום שנאוה שלחה במייל). יסוד המטרה המטרה של ארגון עובדים צריכה להיות לייצג עובדים בדרך של משא ומתן קיבוצי (באמצעות הסכם קיבוצי). פס"ד בעניין מכבי (קופ"ח)- מכבי עצמה הקימה ארגון מטעמה ומטרתו הייתה לייצג את העובדים בחוזים אישיים. זה  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 01 פברואר 2014

  משפט מסחרי א'- שיעור 10   חוק עבודת נשים זהו חוק שרובו עוסק בנשים. מתייחס לעבודת נשים בלילה, אישה יכול להודיע שמסיבות משפחתיות היא לא יכולה לעבוד בלילה. זה לא תופס במשרות אמון ועוד. החוק הזה מסדיר חופשת לידה. מדובר גם בבן זוג שיכול לקחת חופשת לידה, אך רק את ה-7 שבועות האחרונים של  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 01 פברואר 2014

  משפט מסחרי א'- שיעור 9   שכר מינימום מי זכאי לשכר מינימום? מתמחה- כן. מתמחים חייבים לקבל שכר מינימום. אין אפשרות לעשות התמחות בחינם. מצב של קורסים והכשרות- ככל שההכשרה פשוטה/קצרה יותר עוד לא התהוו יחסי עובד מעביד ואז לא חייבים בשכר מינימום. מלצרים- נושא מאד בעייתי בגלל צורת ההתנהלות של המעסיקים. אם הטיפים  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

  משפט מסחרי א'- שיעור 8   יש בישראל "חוק להגברת האכיפה בדיני עבודה" (חוק חדש יחסית)- חשוב לציין שלמעביד "המשתמש" יש אחריות לתנאי העבודה של חברת כוח האדם. אם השכר של עובדי הקבלן הוא פחות משכר מינימום למעביד המשתמש יש אחריות. אם למשל המכללה היא המשתמשת בשירותי חברת כוח אדם- למשל עובדות הניקיון במכללה-  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

  משפט מסחרי א'- שיעור 7   בבואנו לענות על שאלת מבחן העוסקת בדיני עבודה, יש לבחון האם מדובר בעובד ומעביד . כדאי להתחיל במבחן המעורב שנקבע בפס"ד מור, במרכזו עומד מבחן ההשתלבות ובהמשך בוחנים את שאר המבחנים.   בעבר היה כלל שחבר קיבוץ הוא לא עובד. היום הקיבוצים עברו למתכונת אחרת וכן חלים בהם  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

  משפט מסחרי א'- שיעור 6   לאחר פס"ד אהרונוב קבע השופט ברק הלכה חדשה: נכון שבישראל אין זכויות שביושר כמו בבריטים, אבל אנו מייצרים לעצמנו זכויות שביושר (זה לא עובר אלינו מהבריטים). זכויות שביושר תוצרת ישראל איך זה קורה? בעסקאות נוגדות: לפי ס' 9 לחוק המקרקעין הראשון הוא הזוכה אלא אם מתקיימים 3 תנאים  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

  משפט מסחרי א'- שיעור 5 הערת אזהרה היא לא זכות קניינית. המעמד שלה הוא יותר גבוה מזכות חוזית, אך פחות מזכות קניינית.   תחרויות ועימותים במקרקעין נתעסק ב-3 עימותים (כמובן שיש יותר): עסקאות נוגדות תקנת השוק זכות שביושר מול מעקל: כאשר יש מקרה כזה:   באופן כללי לפי גישת מאוטנר בד"כ יש העדפה לקונה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים