יסודות המשפט

שעור 3 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 30 אוקטובר 2013

שעור 3: מהפיכה חוקתית- בין השנים 1992-1995 התרחשה מהפכה בעולם המשפטים שאנו מכנים אותה בשם מהפיכה חוקתית. אילו היה בישראל חוק שנקרא חוק יסוד החקיקה- לא היינו צריכים להתעסק בדמוקרטיה חוקתית. חוק יסוד החקיקה-בכל מדינה נהוג שתהיה ישיבת חקיקה שקובעת מה ההבדל בין החוקה לבין החוק הרגיל ( אם זה מדינה בלי חוקה אין את  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: יסודות המשפט

שיעור 2- עו"ד נאוה קורמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 אוקטובר 2013

כמו שאמרנו בשיעור הקודם :קיימים שלושה עקרונות במשפט החוקתי: דמוקרטיה חוקתית, הפרדת רשויות ועקרון שלטון החוק עקרון הפרדת רשויות: הוא עיקרון שבא ואומר שצריך להפריד את הכוח אי אפשר לתת את כל הכוח לגוף אחד או לאדם אחד כמו פעם- למלך היה את כול הכוח האפשרי הוא קבע את החוקים קבע את גזר דין מי  [ קראו עוד ]

שיעור 1- עו"ד נאוה קורמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 אוקטובר 2013

יסודות המשפט-נאוה קורמן, עו"ד שיעור 1: משפט- זה מערכת של כללים שנועדה לכוון את ההתנהגות שלנו. נהוג לחלק את עולם המשפט לשני חלקים: משפט ציבורי משפט פרטי(אזרחי)-בין אדם לאדם המשפט הפרטי(אזרחי) כולל: דיני אישים-(משפחה) דיני עבודה משפט מסחרי-דיני תאגידים הבדלים עסקיים ודיני ניירות ערך. דיני חיובים-כולל:חוזים ,נזיקים ועשיית עושר ולא במשפט(כגון: חנייה-ללא שימוש בא יזם  [ קראו עוד ]

שעור 13- עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2013

יסודות העבירה הפלילית: יסוד עובדתי (ס' 18 לחוק העונשין) יסוד נפשי (ס' 19-21 לחוק העונשין) כל עבירה במשפט הפלילי מורכבת מיסוד עובדתי ויסוד נפשי. היסוד העובדתי מוגדר בחוק ובכדי שיתקיים צריכים להתייחס לאופן ביצוע העבירה, לנסיבות שלה ולעושה העבירה. כלומר, ע"פ היסוד העובדתי כאשר מתחרשת תוצאה שאסורה ע"פ החוק, יש לאתר אילו גורמים גרמו לאותה  [ קראו עוד ]

שעור 12 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2013

עד עכשיו נגענו בנושא המשפט המנהלי, בין האזרח לרשות כאשר העונש במקרה כזה הינו קנס או פיצויים כספיים. כעת, נבין מהו המשפט הפלילי ומהם עקרונותיו. המשפט הפלילי: משפט פלילי זהו משפט בדיני נפשות, העונש האפשרי פה הוא מאסר! לכן המדינה היא זו שצריכה לנהל אותו- רק היא תוכל לשלול מאזרח מסוים את חירותו. העיקרון החשוב  [ קראו עוד ]

שעור 11 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2013

חוק בתי משפט לעניינים מנהליים תש"ס 2000 : הפנייה לבית משפט לעניינים מנהליים – יש לערער בביהמ"ש לעניינים מנהליים רק לאחר שעברנו את כל הערכאות המיוחסות לגוף הציבורי באותו מקום. כלומר, יש למצות את כל ההליכים המעיין משפטיים באותו גוף ציבורי שבו העניין נדון. לדוג', בעירייה יש מחלקת ארנונה אשר הגישה חשבון ארנונה לאזרח, האזרח  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – עו"ד דב אייזיק

שם הכותב: תאריך: 31 דצמבר 2012

המשך סעיף ה"סבירות"- ככל שמתחם הסבירות גדול יותר, כלומר יש לרשות יותר אפשרות לפעול, כך ביה"מ יתערב כמה שפחות. דוגמאות: ·         פס"ד אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון, בג"ץ 6163/92: העובדות: שר הבינוי והשיכון הציע למנות את יוסי גנוסר למנכ"ל משרד השיכון. גנוסר שהיה פעם סגן ראש השב"כ, מונה על אף בעיית אמינות קשה ממנה סבל:  [ קראו עוד ]

תרגול 5 – עו"ד נטע פיבישביץ'

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

11.12.12 המשפט המנהלי : ענף במשפט הציבורי. כאשר מדברים על המשפט המנהלי יש להתייחס לשלושה סעיפים: סמכויות עזר סמכות שיורית סמכות חובה ורשות סעיף 2 לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים (סעיף הגדרות): "עניינים מנהליים" – עניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות; "רשות" – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין; "החלטה של  [ קראו עוד ]

תרגול 4 – עו"ד נטע פיבישביץ'

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

04.12.12 זכויות שאינן מנויות בחוקי יסוד הזכויות העיקריות שאינן מוזכרות במפורש בחוקי היסוד הן הזכות לשוויון חופש הביטוי. זכויות נוספות שאינן מנויות, אך נגזרות מחו"י כבוה"א: הזכות לכבוד, פגיעה ברגשות, חופש ביטוי מסחרי, חופש ביטוי פוליטי, חופש ביטוי אמנותי, הזכות להפגין ולהתאסף, הזכות לחיות בכבוד (זכויות כלכליות). כל נוסחאות האיזון נגזרות מפסקת ההגבלה, שנותנת לנו  [ קראו עוד ]

תרגול 3 – עו"ד נטע פיבישביץ'

שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

פגיעה ע"י דינים שנחקקו לאחר חוק היסוד – הפגיעה בחופש העיסוק ע"י חוקים שנחקקו לאחר כניסתו לתוקף, חופש העיסוק אפשרית בשני מקרים: באמצעות חוקים שעומדים בתנאי פסקת ההגבלה (ס' 4 לחוק יסוד) באמצעות הוראת חוק שהתקבלה בהתאם לפסקת ההתגברות (ס' 8 לחוק יסוד) פסקת ההתגברות בעלת ארבעה תנאים: –         החוק נחקק ברוב של 61 חברי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים