יסודות המשפט

שעור 13 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 17 ינואר 2014

שעור 13: אפליה- אפליה זה חוסר שוויון, יחס שונה לשווים.יחס שונה לכאלה שאין ביניהם שוני רלוונטי.לרשות אסור להפלות. פס"ד חוקה למדינת ישראל: ההלכה של פס"ד נקבעה על ידי השופט ברק והוא אומר שישנם 3 מצבים של אפליה במשפט המנהלי : חוק שאומר לתת הטבת מס- במידה ולא ניתנה , הסעד הוא לתת את ההטבת מס.  [ קראו עוד ]

שעור 12 – עו"ד נאוה קרומן

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

שעור 12: כללי צדק טבעי כללי צדק טבעי מדברים על פרוצדורה של הליך.יש לנו כללי צדק שאומרים איך הרשות המבצעת צריכה לקבל החלטות איך היא צריכה לפעול. אנו מכירים אותם מהמוסר, מהטבע שלנו כבני אדם אנושיים ולכן קוראים לזה טבעי. קיימים 2 כללי צדק טבעי: זכות טיעון-חובת שימוע איסור על משוא פנים וניגוד עניינים. זכות  [ קראו עוד ]

שעור 11 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 25 דצמבר 2013

שיעור 11: משפט מנהלי– זהו משפט ציבורי שמתמקד בעיקר ברשות המבצעת- הכוונה לממשלה, כל הרשויות המקומיות, הרבנות הראשית, מנהל מקרקעי ישראל כשהוא נותן לנו זכות חכירה. בנוסף המשפט המנהלי חל לפעמים על גופים נוספים שהם לא ציבוריים אבל הם מקבלים כסף מהמדינה כמו בתי ספר מסוימים ,אוניברסיטאות, בתי חולים. במשפט המנהלי ישנם 3 נושאים: סמכות-  [ קראו עוד ]

שעור 10 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 21 דצמבר 2013

שוויון: המשך משיעור קודם: פס"ד מילר נ' שר הביטחון- פס"ד דין זה חשוב כי הוא פתח לנשים את רוב התפקידים בצבא .אם עד אז היו תפקידים שלא היו מקבלים נשים אחרי פס"ד דין זה נפתחו המון תפקידים לנשים בצבא וגם בשוק האזרחי. במשך שנים לא היו טייסות מאל-על כי הם קיבלו רק טייסים ששירתו בחיל  [ קראו עוד ]

שעור 9 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 13 דצמבר 2013

שעור 9: חופש ביטוי ורגשות הציבור הסרט: ג'נין ג'נין סרט שמציג את ישראל באור שלילי וכשהוא עולה לביקורת, של המועצה לביקורת סרטים ,הוא נפסל לשידור ואז מחמד בכרי פונה לבג"ץ בגין פגיעה בחופש הביטוי האומנותי-פוליטי.כאשר 3 שופטים דנים בנושא ומאשרים את הסרט לצפייה. פס"ד מחמד בכרי נ' המועצה לביקורת סרטים(2003): השופטת דורנר– טוענת כי יש  [ קראו עוד ]

שעור 8 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 05 דצמבר 2013

שעור 8: מה נכלל בחופש הביטוי? ישנם כמה סוגים של חופש ביטוי: חופש ביטוי מסחרי– פרסומות בטלוויזיה חופש ביטויי אומנותי– חופש ציור של צייר,מחזאי, קולנוען חופש ביטויי פוליטי– של אנשים שרוצים להגיד מה שהם חושבים ,של חברי כנסת . נדבר על שתי שאלות ששלובות זו בזו: מה ההיקף של חופש הביטוי? השופט ברק אומר- שהכל  [ קראו עוד ]

שעור 7- עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 26 נובמבר 2013

שעור 7: תוקפם של חוקים שנחקקו לפני 1992: כבוד האדם וחירותו: נשאלה השאלה מהו תוקפם של חוקים רגילים שנחקקו לפני 92 האם הם כפופים לפסקת ההגבלה או לא? סעיף 10 לח"י כבואה"ח בא ואמר החוקים הישנים כלומר החוקים שנחקקו לפני 1992 לא כפופים לפסקת ההגבלה. חוקים אלו חסינים מביקורת שיפוטית ולכן מבדיקה של בימ"ש הוא  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: יסודות המשפט

שעור 4 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 21 נובמבר 2013

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו- סעיפים מרכזיים:     סעיף 1:-עקרונות יסוד-סעיף זה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו זהה לסעיף 1 בחוק יסוד חופש העיסוק.. סעיף זה הוא סעיף הצהרתי (-דקורטיבי)- מדבר על כך שמדינת ישראל מכירה בזכויות יסוד, בזכויות אדם ,בהיותנו חופשיים ,בהיות החיים שלנו חשובים וכו'. מה שחשוב זה האזכור של הכרזת העצמאות- הכרזת העצמאות  [ קראו עוד ]

שעור 6 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שעור 6: חוק שפוגע בחופש העיסוק: כל מה שיאמר עכשיו רלוונטי אך ורק לח"י חופש העיסוק ולא לח"י כבוד האדם וחירותו. אם יש חוק שפוגע בחופש עיסוק שואלים איזה זכות נפגעת והאם התקיימו תנאי פסקת ההגבלה .אם התקיימו החוק תקף ואם לא התקיימו פה נכנסת פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות:   אם לא התקיימו התנאים בודקים  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: יסודות המשפט

שעור 5- עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2013

שעור 5: פגיעה בזכויות המעוגנות בחוק יסוד: שלבי עבודה: האם יש פגיעה בזכות/זכויות? (פירוט ויישום) אם כן- האם הפגיעה כדין? כלומר: האם הפגיעה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה?- אם לא- הסעד שלב 1- פגיעה בזכות: בשלב הראשון בודקים האם נפגעה זכות ובמידה וכן מציינים את הזכות שנפגעה ואת הסעיף המלמד עליה שלב 2- את פסקת ההגבלה  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: יסודות המשפט
תואר ראשון
תואר שני
מרצים