דיני תאגידים

שעור מס' 3- עו"ד נאוה קורמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3 בקורס "דיני תאגידים" מתאריך  06.03.2016. לצפייה בסיכום לחץ כאן שעורשיעור 3- עוד נאוה קורמן

שעור מס 2- עו"ד נאוה קורמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 2 בקורס "דיני תאגידים" מתאריך 28.02.2016. לצפייה בסיכום לחץ כאן שיעור 2- עוד נאוה קורמן  

שיעור מס' 1- עו"ד נאוה קורמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 מאי 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 1 בקורס "דיני תאגידים" מתאריך 21.02.2016. לצפיה בסיכום לחץ כאן: שיעור 1- סיכום

דיני תאגידים שיעור 13 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 יולי 2014

נושא אחד-עשר פירוקים המקור הרלוונטי: "פקודת החברות" ס'244 – איך חברה יכולה להגיע לפירוק? סוף הליך הפירוק הוא מחיקתה של החברה מרשם החברות. הפירוק יכול להיות או פירוק בידי ביהמ"ש או פירוק מרצון. כלומר יתכן כי החברה עצמה תבקש להתפרק מרצונה, אך במרבית המקרים גורמים אחרים מבקשים לפרק את החברה. כשהחב' תרצה להתפרק מרצונה זה  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 12 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 יולי 2014

  שיעור 12 – 21.05.2014 תביעות שיכולים בעלי המניות לממש   תביעות שיכולים בעלי המניות לממש: תביעה נגזרת – זכות שקיימת לבעמ"נ. תביעה ייצוגית נדון במה שרלוונטי לדיני חברות.   המקור הרלוונטי: פרק 3 בחוק החברות החל מס'194 – "התביעה הנגזרת והייצוגית" בעבר סימן ב' לפרק זה היה שייך גם לתביעה ייצוגית, אך הוא נמחק  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 11 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2014

שיעור 11 – 14.05.2014 המשך עסקאות עם בעלי עניין – פרק חמישי בחוק החברות   פס"ד מחוזי בת"א בנושא עניין אישי שלילי (כלומר כשצד אחר מעלה אותו) מיום 30.4.13: פס"ד כמיפל נגד ניו פארם השקעות חברת כמיפל היא חברה שמתעסקת ביבוא, הפצה ושיווק של מוצרים קוסמטיים ורפואיים שמיועדים למכירה בבתי-מרקחת ופארמים למיניהם. ניו-פארם גם כן  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 10 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2014

שיעור 10 – 07.05.2014 עסקאות עם בעלי עניין – פרק חמישי בחוק החברות     עסקאות מיוחדות שמצריכים אישורים מיוחדים. כדי לדעת ולהבין מהן עסקאות עם בעלי עניין, חייבים להבין כמה הגדרות בחוק: ס'1 לחוק מגדיר; "בעל מניות מהותי", "בעל עניין" ו"דבוקת שליטה":  "בעל מניה מהותי" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 9 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

שיעור 9 – 30.04.2014 המשך אחריות נושאי משרה בתאגיד – עם המתרגלת דניאלה **תזכורת משיעור קודם** לנושא משרה יש 2 חובות עיקריות שחלות עליו: חובת הזהירות – ס'252-ס'253 – הכוונה היא לעוולת הרשלנות, שנושא משרה לא התרשל בתפקידו. המקור לחובה זו היא פקודת הנזיקין. על הנושא המשרה לפעול בזהירות ובמיומנות. חובת האמונים – ס'254-ס'257 –  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 8 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 אפריל 2014

  שיעור 8 – 22.04.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים   כשירות דח"צ כשירות של דירקטור רגיל שאינו דח"צ – אין הרבה קריטריונים. מספיק שאינו קטין ויש גם חובת גילוי שלא עשה עבירה בעיקר בניירות ערך. מבחינת דח"צ – יש להם תנאי כהונה: ס'240 – כשירות דח"צ –   כשירות למינוי (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 7 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 אפריל 2014

שיעור 7 – 02.04.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים המשך ועדת הביקורת ועדה שחייבים שהיא תהיה בחב' ציבורית. לא חייבים שהיא תהיה בחב' פרטית. לוועדת הביקורת מוקדש פרק בחוק – החל מס'114. מס' חבריה הוועדה רשומים בס'115 – לא פחות משלושה, כאשר בציבורית לפחות 2 דח"צים יהיו כחלק מה3. כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים