יסודות המימון

צילום מרתון – מר נוה אשכנזי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 02 יולי 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר נוה אשכנזי בקורס יסודות המימון בתאריך 28.06.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

צילום מרתון – מר נוה אשכנזי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 14 יוני 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר נוה אשכנזי בקורס יסודות המימון בתאריך 05.06.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

צילום תרגול 12 – מר עומר סגול

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 24 ינואר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עומר סגול בקורס יסודות המימון בתאריך 23.01.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

צילום תרגול 11 – מר עומר סגול

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 17 ינואר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עומר סגול בקורס יסודות המימון בתאריך 16.01.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

צילום תרגול 10 – מר עומר סגול

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 10 ינואר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עומר סגול בקורס יסודות המימון בתאריך 09.01.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

צילום תרגול 9 – מר עומר סגול

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 03 ינואר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עומר סגול בקורס יסודות המימון בתאריך 02.01.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

צילום תרגול 8 – מר עומר סגול

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 28 דצמבר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עומר סגול בקורס יסודות המימון בתאריך 26.12.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

צילום תרגול 7 – מר עומר סגול

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 20 דצמבר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עומר סגול בקורס יסודות המימון בתאריך 19.12.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

צילום תרגול 6 – מר עומר סגול

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 13 דצמבר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עומר סגול בקורס יסודות המימון בתאריך 12.12.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

צילום תרגול 5 – מר עומר סגול

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 29 נובמבר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר עומר סגול בקורס יסודות המימון בתאריך 28.11.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
AEV היוון תזרים המזומנים במחיר ההון של הפירמה היפר אינפלציה הכללים לאמידה נכונה של התקבולים הנובעים מהפרויקט הכנסות הנובעות מחיסכון בעלויות מפרויקט אחר הכנסות ישירות הכנסות עקיפות הלוואות הלוואת הלוואת בלון הלמ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המימון הנפקה הנפקה בניכיון הנפקה בפארי הנפקה בפרמיה הסיבות לתשלום ריבית העלאת הריבית במשק העמסה של עלויות תקורה הערכת פרויקטים הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים הצמדה למט הצמדות הקדמה לאגרות חוב הריבית הגלומה בעסקה השינוי בהשקעה בהון החוזר השפעת מחיר האיגרת על התשואה לפדיון השקעה חוזרת בשיעור השת"פ התשואה השנתית הנדרשת לפדיון התשואה לפדיון זחילת מחיר אגרת החוב לאורך חייה זמן חזרה לבחינה חישובי ערכים נוכחיים ועתידיים חישובי ריבית חישובי ריבית אפקטיבית טבלת ההון החוזר יסודות לוני עוז לקוחות מבוא למימון א מגבלה תקציבית מגן המס בגין הפחת מגן מס מדד המחירים לצרכן מדיניות מוניטרית מצמצמת מדיניות מוניטרית מרחיבה מימון מימון הפירמה ושוקי ההון