אגרות חוב

שיעור 3 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2013

אג"ח – סוגים הגוף המנפיק את האיגרת – מבחינים בין אג"ח ממשלתי לבין אג"ח קונצרני המונפק ע"י חברות. סוג נכס הבסיס – בשביל איזו מטרה נלקחה האג"ח. אג"ח "להמרה" בו בנוסף למסלול הרגיל קיים מסלול בו ניתן להמיר את האיגרת למנייה. הצמדה – הן הקרן והן הריבית עשוית להיות מוצמדות למדד או למט"ח, ישנן אגרות  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

קופון – פרמטר קבוע שלא משתנה לאורך חיי האיגרת – אומר כמה אני מקבל כל פעם כשמחולקים תשלומי הקרן (חלק מהחוזה). תשואה לפדיון – אותו ערך של היוון שנגזר מתוך התזרים של האג"ח, אם מחיר האיגרת יורד אז התשואה לפדיון עולה ולהיפך בהתאם ואילו הקופון יישאר אותו דבר. אג"ח – מבוא/ ערך מתואם הגדרה –  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 09 נובמבר 2013

אג"ח – מבוא מכשיר פיננסי פופולארי עם שימושים רבים. נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות לתקבולים עתידיים בגין תשלומי קרן וריבית על ידי מנפיק האיגרת = הלוואה. מאפיינים: מנפיק (Issuer): ממשלות/ עיריות/ חברות – מי שלווה את הכסף. רמת סיכון: ככל שסיכון גבוה התשלום עולה. תקופה לפדיון (Time to Maturity): משך הזמן לו ניתנת ההלוואה.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים