אגרות חוב

שיעור 13- מר ליאור איבגי

שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2014

       

שיעור 12 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 03 ינואר 2014

    המודל הבינומי – המשך דוגמא אג"ח קונצרני עם תשואה לפדיון של 8% בעוד שהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי מקביל 5% – מרווח האשראי הוא 3% – זהו שיעור תוחלת ההפסד (באג"ח לשנה).   הגישה המצומצמת – יישום לצורך ישום הגישה אנו צריכים להשתמש בהערכות לגבי ההסתברות לחדלות הפירעון של אג"ח (PD) + הערכה  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 28 דצמבר 2013

  סולם הדירוג בישראל סוכנויות הדירוג הישראליות משתמשות באותן דירוגים כמו סוכנויות הדירוג הגלובאליות. מעלות משתמשת בדירוג הזהה לזה של S&P: AAA, AA+,AA,AA-,A+,A,A-,BBB+ מדרוג משתמשת בדירוג הזהה לזה של מודי'ס: Aaa,Aa1,Aa2,Aa3,A1,A2,A3,Baa1 יחד עם זאת, למרות השימוש בסולם דירוג זהה, הדירוג הישראלי אינו זהה לדירוג הבינלאומי גם במקרה של מעלות וגם במקרה של מדרוג. לדוגמא, החוב  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 20 דצמבר 2013

  סיכוני אשראי מבוא מנפיקים עשויים להגיע למצב של חדלות פירעון. הנושא חשוב הן מבחינת תמחור הנכס והן מבחינת ניהול הסיכונים. הבדלים ברמת הסיכון מובילים לכך שאג"ח של חברה אחת עשויה להיסחר במחיר שונה לעומת אג"ח של חברה אחרת. יהיו אגרות חוב באותה חברה שיהיו להן עדיפות בקבלת הכסף במקרה של פירעון מוקדם. יש מגבלת  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – מר ליאור איבגי

שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2013

    אג"ח להמרה מבוא שטר חוב המונפק ע"י חברה כנגד קבלת הלוואה וניתנת להמרה(החלפה) למניות החברה על פי יחס המרה ידוע מראש (כאילו אג"ח + אופציה למניה). אג"ח להמרה היא מכשיר ברירה דו מסלולי לפי בחירת המשקיע : פדיון לפי תנאי האיגרת או המרה למניות.   אג"ח "סטרייט" מול אג"ח להמרה חשוב לזכור כי  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – מר ליאור איבגי

שם הכותב: תאריך: 10 דצמבר 2013

שיעור 7 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

  ריבית פורוורד תקופתית (Forward Rate) הגדרה – תשואה שניתן להבטיח בהווה לאופק השקעה שמתחיל בעתיד. נסמן את זה ב fm,n = תשואה לתקופה המתחילה בזמן m ומסתיימת ב n. דוגמה – בשוק נסחרות שתי אג"ח ללא קופון: אג"ח לשנתיים, תשואה לפדיון 6%. אג"ח לשלוש שנים, תשואה לפדיון 7%. ידוע כי ניתן לבצע בשוק עסקה  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

      קמירות (Convexity) לאג"ח 1 ולאג"ח 2 בנקודה A: מחיר זהה תשואה לפדיון זהה מח"מ זהה (נגזרת) ניתן לראות כי על אף כל זאת השינוי במחיר האיגרת אם התשואה עולה מ-y0 ל-y1 יהיה שונה לאג"ח 1 (P0-P1) ולאג"ח 2 (P0-P2). זאת למרות שהמח"מ מראה הערכה של שינוי זהה (P0-P3). הסיבה – אג"ח 1  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

    אג"ח – מח"מ מקאולי (Duration) בא לתת מענה לשאלה – כמה זמן באמת לוקח כדי לקבל את התזרים של האג"ח. באג"ח ללא קופון זה תקופה לפירעון כי אין תזרימים. אם יש קופון – אנחנו מקבלים את התזרימים לפי דרך הקופון. ככל שהקופון גדול יותר כך גם מקבלים מהר יותר. לכן הומצא המח"מ (משך  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – מר אמיר ארגמן

שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2013

אג"ח – אג"ח ממשלתי/ שאינו צמוד – גילון איגרת חוב ממשלתית לא צמודה. יכולה להיות מונפקת לתקופה של 2-10 שנים. גילון זוהי איגרת שאינה צמודה אך נושאת ריבית נומינלית משתנה שנקבעת ע"י בנק ישראל. הריבית משולמת ארבע פעמים בשנה. הריבית המשתנה נקבעת על פי ממוצע משוקלל של התשואה לפדיון שמניבות סדרות מק"מ העומדות שלושה עד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים