כלכלת ישראל

שיעור 6- ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2014

התערבות ממשלתית בשוק העבודה ההתערבות יכולה להיות במספר צורות- מיסוי, סובסידיות וקביעת שכר מינימום. למשל: אם יעלו את המס על כל מועסק אז המעסיקים יורידו את הביקוש לעבודה. המעסיק יבין שהוא משלם יותר והעובד יבין שהוא מקבל פחות, והנטל ייקבע לפי מידת הגמישות של כל אחד מהצדדים. מכאן נוצרת תנועה על העקומה, יועסקו פחות עובדים  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

שיעור 5- ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2014

שוק העבודה הנחות: תחרות משוכללת- שוק עבודה גמיש, קיימת התניידות של שכר העבודה והוא נקבע ע״י כוחות השוק (הביקוש וההיצע). גם שוק המוצרים (התוצר) גם הוא גמיש ובתנאי תחרות משוכללת. פונקציית הייצור היא קוב דאגלס והיא משמשת אותנו כדי למדוד את ההשפעה על שוק העובדים.     צד הביקוש: בתנאי תחרות משוכללת היצרן יחפש את  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

שיעור 4- ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2014

לא ניתן להסתפק במוצר נומינלי וריאלי ולהגיד שזהו התל״ג. במשך השנים החלו לפתח שיטה למדידת התוצר במונחי שיווי כוח קניה (PPP). תוצר זה מושג שמייצג הכנסה, ולכן השיטה בודקת מה כוח הקנייה של הכסף, של המשכורת. שיטה זו חשובה כי היא משקפת בצורה כמה שיותר נכונה את המצב הכלכלי במדינה. יש לשאוף שהמשק ייצר בכל  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

שיעור 2- ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2014

כלכלת ישראל-שיעור 2 צמיחת תוצר לנפש של כ 3,4 אחוז זה דבר טוב, ועדיף שהמשק ישאף למצב כזה ובנוסף חשוב מאוד שתהייה יציבות מחירים. יציבות מחירי זה תנאי ליציבות כלכלית. מחירים זה דבר שמאוד רגישים אליו ולא בכדי, בנקים בעולם ראו את היעד המרכזי שלהם קודם כל להשיג יציבות מחירים. בישראל ישנו חוק הנקרא נקרא  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

שיעור 3- ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 15 נובמבר 2014

מדדי ביצוע של המשק הישראלי   הערך הכספי של כל המוצרים והשירותים הסופיים שהמשק מייצר בשנה הקודמת. הפרסומים על התוצר הם חודששים, רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים. התוצר הוא המושג שמבטא הכנסה למשק. התוצר הלאומי הגולמי (תל״ג) מבטא את ההכנסה הלאומית הגולמית מבחינת הOECD. באנגלית נקרא GNP- Gross National Product. התל״ג מחושב יחד עם הפחת, תוצר  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

שיעור 1- ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 15 נובמבר 2014

המשק הישראלי הוא משק מערבי מודרני שמתבסס על תפיסת עולם של כלכלת שוק קפיטליסטית (עם נטייה לסוציאל דמוקרטית) עם רגולציה ובעלת בעיות מבניות כלכליות במשק. כשרוצים לבחון כיצד פועל משק בוחנים את ביצועיו ע״י מדדים המקובלים בעולם המודרני. ישנם כללים מקובלים שעל פיהם נמדדים משתנים במשק ואז ניתן לבחון את המשק ע״פ מדדים אלה. החל  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

שעור 6 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

אבטלה: אבטלה יוצרת שיבוש מבחינה כלכלית אשר בא לידי ביטוי בחוסר שיווי משקל. אדם מובטל הינו אדם המחפש עבודה אך אינו מוצא, היות שהמשק לא יכול לספק לו מקום עבודה. להלן מספר סוגי האבטלה: אבטלה קנסייאנית- אבטלה זו מתרחשת בתקופת מיתון, היות שקיים מצב של חוסר ביקושים ואין צורך בכל העובדים. קיינס הסביר כי היות  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 5 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

סקירה היסטורית (מאמר) מגמות בשוק העבודה (מאמר) מאפייני המשק. חשבונאות לאומית. שוק העבודה. שוק העבודה: מודל היצע וביקוש לעובדים (שווקים תחרותיים). התנהגות שוק העבודה במציאות. הגדרות אוכלוסייה- אזרחי המשק ותושבי הקבע של המשק. אוכלוסייה בגיל העבודה- גיל 15 עד פנסיה. בתוך אוכלוסייה זו נכללים המשתתפים בכוח העבודה ואלה שלא משתתף בכוח העבודה. אוכלוסייה לא בגיל  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 4 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

מקרא: IM- ייבוא. I- השקעות. דרך ההשקעות ניתן ללמוד מה יקרה לתוצר במשק, כאשר אחוז ההשקעות גדל, ניתן להבין כי צפויה צמיחה בשנה לאחר מכן. ההשקעות מתחלקות לשני חלקים: IP- השקעות של פירמות, IG- השקעות של הסקטור הממשלתי. ככל שהממשלה תשקיע יותר במשק, תהיינה התפתחות בציבור. G – צריכה ציבורית. המעורבות של הממשלה במשק. EX  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 3 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

בס"ד 28/10/13 שיעור 3- החשבונאות הלאומית : חשבונאות לאומית כוללת את כל החשבונות הלאומיים של המדינה. החשבונאות הלאומית עוסקת במדידה של משתנים מאקרו כלכליים שדרכם ניתן ללמוד על הפעילות של המשק הישראלי. כל המדדים סובבים סביב התוצר, ולכן הוא נחשב למשתנה המרכזי. GNP- תוצר לאומי גולמי (תל"ג): ערך כספי של סך המוצרים והשירותים שתושבי המשק  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל
תואר ראשון
תואר שני
מרצים