כלכלת ישראל

שיעור 13 – ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2015

המודל התיאורטי של שוק המט״ח שוק המט״ח בישראל הוא פעיל ודינמי עם נפח מסחר גדול יחסית ובשנת 2014 הגיע ל6.4 מיליארד ש״ח. הפעילויות בשוק המט״ח באות לידי ביטוי בדו״ח מאזן התשלומים, שבנוי בצורה הבאה: ייבוא וייצוא של סחורות ושירותים. חשבון ההון. תנועות ההון מושפעות מהמצב הביטחוני, הכלכלי, יציבות פוליטית ועוד, אך במודל שלנו נתייחס רק  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

שיעור 12 – ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2015

העוני בישראל מדינת ישראל מודדת את העוני בשיטה יחסית ע״פ קביעת קו שנקרא קו העוני: מחשבים את ההכנסה הפנויה החציונית ומחשבים מחצית ממנה. כאשר את הנתון הזה מתאימים לגודל המשפחה ע״פ תקנון מסויים, כלומר, כשמחשבים קו עוני מחשבים אותו לפי נפש מתוקננת. הכנסה פנויה לפי הגדרות העוני– הכנסה משכר ומהון בתוספת תשלומי העברה בניכוי מיסים  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

מרתון כלכלת ישראל – גב' שרון אייזמן

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 26 ינואר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' שרון אייזמן בקורס כלכלת ישראל בתאריך 30.12.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שיעור 11 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2015

סקטור ציבורי הצגנו ושמנו דגש על הסקטור הציבורי מבחינת הוצאות. כשבודקים את חלקם של ההוצאות הציבוריות של הממשלה הרחבה מתוך התוצר, מגלים שהוא תופס 42% מתוך התוצר לעומת 43.2% ממוצע מדינות הOECD. לפני כ10 שנים הוא היווה 50% מהתוצר, כלומר ממשלות ישראל ניהלו מדיניות של מעורבות הולכת וקטנה במשק. זה בעיקר נובע מכך שהשירותים החברתיים  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2015

שוק העבודה בישראל   כוח העבודה מגיל 15 ומעלה מונה 5,918,600 עובדים במשק (כולל חיילים בחובה ובקבע). מתוך כוח העבודה יש משתתפים (64%- 3,788,000) ולא משתתפים (36%). האזרחים הלא משתתפים כוללים כאלה שלא עובדים שעה בשבוע, תלמידים, מתנדבים, אנשים שאינם מסוגלים לעבוד (פנסיה או מוגבלות כזו או אחרת) ואנשים שבוחרים לא לעבוד. אם בודקים את  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2015

בעיות נוספות בשוק העבודה כאמור, שוק התעסוקה בארץ הוא שוק קשיח, שליש ממנו מאוגד בוועדי עובדים, כרבע מיליון עובדים כעובדי קבלן ועוד כ230 אלף איש הם עובדים זרים. אחת הבעיות המרכזיות במדינת ישראל היא שחיקת השכר: ברגע שהשכר נמוך זה מאלץ את האנשים בישראל לעבוד יותר שעות, והרבה פעמים לוקחים עוד חצי משרה כדי להשלים  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2015

צמיחה ייצוא– פתיחות לסחר בינ״ל והגדלת הייצוא תורמת לצמיחה ארוכת טווח.   משתנה נוסף שמעודד צמיחה הוא יציבות: יציבות כלכלית, פוליטית וחברתית. למשל, ברגע שיש בחירות יש תהליכים שנעצרים ברגע, העלאת שכר מינימום, חוק מע״מ אפס וכו׳. מכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופת בחירות, המדינה נכנסה למעין מעצור כלכלי, והיא תצא ממנו רק לאחר הקמת הכנסת  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2015

צמיחה   ערך תפוקה שולית זה התפוקה השולית במונחי כסף.   אלפא– מראה איזה חלק תופס גורם ייצור העבודה בתוצר.מה חלקו של גורם יצור בתוצר, מה התרומה של כל עובד לתוצר, מה חלקה של ההכנסה הגולמית להכנסה של המשק. ביטא– חלקו של ההון הפיזי בתוצר. כמה מהווה ההכנסה של בעלי ההון הפיזי מתוך התוצר (הכנסה  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2015

שוק העבודה בישראל   כוח העבודה מגיל 15 ומעלה מונה 5,918,600 עובדים במשק (כולל חיילים בחובה ובקבע). מתוך כוח העבודה יש משתתפים (64%- 3,788,000) ולא משתתפים (36%). האזרחים הלא משתתפים כוללים כאלה שלא עובדים שעה בשבוע, תלמידים, מתנדבים, אנשים שאינם מסוגלים לעבוד (פנסיה או מוגבלות כזו או אחרת) ואנשים שבוחרים לא לעבוד. אם בודקים את  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל

שיעור 6- ד״ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2014

התערבות ממשלתית בשוק העבודה ההתערבות יכולה להיות במספר צורות– מיסוי, סובסידיות וקביעת שכר מינימום. למשל: אם יעלו את המס על כל מועסק אז המעסיקים יורידו את הביקוש לעבודה. המעסיק יבין שהוא משלם יותר והעובד יבין שהוא מקבל פחות, והנטל ייקבע לפי מידת הגמישות של כל אחד מהצדדים. מכאן נוצרת תנועה על העקומה, יועסקו פחות עובדים  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: כלכלת ישראל
תואר ראשון
תואר שני
מרצים