כלכלת ישראל

שעור 6 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

אבטלה: אבטלה יוצרת שיבוש מבחינה כלכלית אשר בא לידי ביטוי בחוסר שיווי משקל. אדם מובטל הינו אדם המחפש עבודה אך אינו מוצא, היות שהמשק לא יכול לספק לו מקום עבודה. להלן מספר סוגי האבטלה: אבטלה קנסייאנית- אבטלה זו מתרחשת בתקופת מיתון, היות שקיים מצב של חוסר ביקושים ואין צורך בכל העובדים. קיינס הסביר כי היות  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 5 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

סקירה היסטורית (מאמר) מגמות בשוק העבודה (מאמר) מאפייני המשק. חשבונאות לאומית. שוק העבודה. שוק העבודה: מודל היצע וביקוש לעובדים (שווקים תחרותיים). התנהגות שוק העבודה במציאות. הגדרות אוכלוסייה- אזרחי המשק ותושבי הקבע של המשק. אוכלוסייה בגיל העבודה- גיל 15 עד פנסיה. בתוך אוכלוסייה זו נכללים המשתתפים בכוח העבודה ואלה שלא משתתף בכוח העבודה. אוכלוסייה לא בגיל  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 4 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

מקרא: IM- ייבוא. I- השקעות. דרך ההשקעות ניתן ללמוד מה יקרה לתוצר במשק, כאשר אחוז ההשקעות גדל, ניתן להבין כי צפויה צמיחה בשנה לאחר מכן. ההשקעות מתחלקות לשני חלקים: IP- השקעות של פירמות, IG- השקעות של הסקטור הממשלתי. ככל שהממשלה תשקיע יותר במשק, תהיינה התפתחות בציבור. G – צריכה ציבורית. המעורבות של הממשלה במשק. EX  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 3 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

בס"ד 28/10/13 שיעור 3- החשבונאות הלאומית : חשבונאות לאומית כוללת את כל החשבונות הלאומיים של המדינה. החשבונאות הלאומית עוסקת במדידה של משתנים מאקרו כלכליים שדרכם ניתן ללמוד על הפעילות של המשק הישראלי. כל המדדים סובבים סביב התוצר, ולכן הוא נחשב למשתנה המרכזי. GNP- תוצר לאומי גולמי (תל"ג): ערך כספי של סך המוצרים והשירותים שתושבי המשק  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 2 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

בס"ד 21/10/13 שיעור 2- בהמשך לשיעור 1 : עובדים זרים – בניית התלות החלה בשל העובדה כי עובד זר זול יותר שכן האכיפה כל שכר מינימום ההיא פחותה עבורם, כמו כן עבודות שאיישו עובדים זרים נתפסו כעובדות נחותות וישראלים לא רוצים לעבוד בעבודות אלו. העובד הזר הפך מתחרה לעובד הישראלי. כיצד ניתן לפתור את הבעיה?  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 1 – גב' דלית רגב

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

בס"ד 14.10.2013 שיעור 1 – Dalitre6@zahav.net.il 052-2944365 אין חובת הגשה על תרגילי הבית, יש בוחן אמצע : מהווה 10% מהציון הסופי. מאפיינים של המשק הישראלי: החל מספטמבר 2010 הצטרפה ישראל לארגון OECD שמורכב מ 34 מדינות שמובילות את הכלכלה העולמית. מהרגע שישראל הצטרפה לארגון זה היא החלה לאמץ את שיטות העבודה שלה. ארגון זה דוגל  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל

שעור 12- ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 10 ינואר 2013

מאזן תשלומים מאזן תשלומים הינו דוח המסכם את כל העסקות הכלכליות הבינלאומיות של מדינת ישראל. המאזן מוצג בדולרים כיוון שהוא המטבע העיקרי. במאזן התשלומים המבחן לעסקה בינלאומית הוא מקום המגורים העיקרי. כאשר מדובר על תאגיד- נבחן באיזה איזור גיאוגרפי עיקר הפעילות של התאגיד. לדוגמא: אילו אזח ישראלי מתגורר דרך קבע בארה"ב והוא מבצע עסקה עם  [ קראו עוד ]

שעור 11 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2013

סקטור ציבורי   המרכיב העיקרי של הסקטור הציבורי היא הממשלה אך יחד איתו נמנים מוסדות נוספים קרי מלכר"ים (מוסדות ללא כוונה רווח), קופות חולים, רשויות מקומיות וכו'. ממשלה רחבה מתייחסת לכל המוסדות המשפיעים על הסקטור הציבורי. כאשר דנים בממשלה מתמקדים בתקציב הממשלה, מבנה הממשלה, השלכות של התקציב וניהול תקציב. תקציב הממשלה כולל: 1.      מוצרים ציבוריים-  [ קראו עוד ]

שעור 10- ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2012

עקומת לורנץ ומדד ג'יני   מטרתה של הצמיחה היא להביא לחלוקת הכנסות יעלה וטובה יותר במשק. במדינת ישראל, הבעיה העיקרית של המשק נוסעת מאי השוויון בחלוקת ההכנסות אשר גורם לגידול בעוני. עקומה לורנץ הצגה גרפית של התפלגות ההכנסות במשק. עקומה זו מציגה אחוז מצטבר של הכנסות ביחס לאחוז מצטבר של משפחות. במידה וחלוקת ההכנסות במשק  [ קראו עוד ]

שעור 8 – ד"ר אורי וייס

שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2012

צמיחה- המשך מרכיבי המשוואה   שיעור השינוי בפריון הכללי ביטוי הפריון נקרא גם השארית הבלתי מוסברת. גורם זה מסביר את השינוי בתוצר לא רק בשל השינוי בכמות העבודה או בכמות ההון, אלא בעזרת שארית המסבירה את התוצר בנקודות מבט שונות. בדרך כלל השארית הבלתי מוסברת נובעת משינוי הפריון בהון הכולל     שיעור השינוי בהון  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים