מסדי נתונים

שיעור 5 – מר אריק אדלמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2013

שיעור 5 – 10/11/13 Inner Join ? למה לא ניתן להשתמש בכינוי ב-SELECT לשדה מסוים בשום מקום אחר בשאילתה? ! סדר פעולות שאילתות SQL מעלה לזיכרון טבלאות שיש ב-FROM לפי סוג קשר הגומלים. המחשב לוקח את הנתונים המשותפים לשתי הטבלאות: (בהתאם לתרגיל כיתה 5) פעולת WHERE מצמצמת את הרשומות לפי הקריטריון. פעולת GROUP BY מקבצת  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים

שיעור 4 – מר אריק אדלמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 נובמבר 2013

שיעור 4 – 03/11/13 חידוד לגבי שיעורי הבית – בהנחה שבטבלת הפרויקטים יש 100 פרויקטים שונים וטבלת פרויקטים מיוחדים מהווה הרחבת אינפורמציה לגבי פרויקטים מסוימים, קשר הגומלין יהיה תמיד מטבלת הפרויקטים לטבלת הפרויקטים המיוחדים – יש להקליד קודם כל את הפרטים של פרויקטים בטבלת פרויקטים ורק אחר כך את הפרטים של פרויקטים בטבלת פרויקטים מיוחדים.  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים

שיעור 3 – מר אריק אדלמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

שיעור 3 – 27/10/13 פתרון תרגיל כיתה: כאשר מכניסים את ה-DATABASE למערכת מחדש, יש להוריד את המקפים לפני שורת Create DATABASE, לסמן אותה ואז ללחוץ F5. לאחר מכן, נסמן את המקפים שוב ונעדכן את הטבלאות באמצעות F5. הוספת שדה ADD Column: שיוך לטבלה – ALTER TABLE ולאחריו את שם הטבלה הרלוונטית הוספת שדה – add  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים

שיעור 2 – מר אריק אדלמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

שיעור 2 – 20/10/13 שרת SQL שרת ה-SQL נחלק ל-2 חלקים : שרת – SQL server Ex. שפה – SQL שפה בה רושמים שאילתות. בבית – יש להוריד את השרת בגרסת management studio. כדי להסביר לשרת באיזה מסד נתונים הוא עובד נשמש ב-USE (שם מסד נותנים), כיוון שבניגוד ל-ACCESS, מערכת זו עובדת על סמך מספר  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים

שיעור 1 – מר אריק אדלמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

שיעור 1 – 13/10/13 אקסס – ACCESS – חזרה שדות מחושבים לא כלולים במסד נתונים כיוון שהוא יכול להיות מחושב בכל זמן נתון. ישנם 3 חוקי נרמול בעזרתם ניתן לבנות מסד נתונים תקין: חוק נרמול מספר 1 כל שדה חייב להיות ברכיבים האטומיים שלו, כלומר מפורק עד לרמה הפריקה ביותר שלו, כמה שיותר מפורק עד  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים
תואר ראשון
תואר שני
מרצים