ניתוח דוחות פיננסיים

שיעור 6- רו"ח מיקי בלומנטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2014

תרגול: אבי דגן המשך שאלת המועצה משיעור קודם: שאלת מועצה מועד סתיו 2012- שאלה מספר 3: בשיעור הקודם עשינו תזרים חזוי ומצאנו את ששווי הפעילות 3,526,796.-> קיבלנו את זה לאחר ההיוון + מודל גורדון. עד לפה מצאנו את מספר 1- שווי פעילות. כעת נמצא את הנכסים העודפים, נפחית התחייבויות פיננסיות ונקבל את ההון העצמי הכלכלי  [ קראו עוד ]

שיעור 5- רו"ח מיקי בלומנטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2014

תרגול- שאלות מועצה: שאלת מועצה מועד סתיו 2012- שאלה מספר 3: המטרה שלנו בהערכות שווי היא למצוא את ההון העצמי הכלכלי. נכסים פיננסים 2 התחייבויות פיננסיות 3 שווי פעילות 1 (80% מהניקוד) הון עצמי כלכלי 4 שלבי עבודה למציאת ההון העצמי הכלכלי: 1. נמצא את השווי פעילות של החברה. 2. נכסים עודפים. 3. התחייבויות פיננסיות.  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח מיקי בלומנטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2014

שיטת ההכנסות ( DCF ) כשאנחנו מתעסקים בDCF בעצם אנחנו רואים חברה שאנחנו מניחים שהיא תמשיך לעולם לייצר תזרים מזומנים וכל ייעודה של החברה הוא לייצר מזומנים. לא משנה לי איזה רכוש יש לה, יש לה מכונות וכדומה- כל מה שמשמש בייצור התפקיד שלו זה לייצר מזומנים ואם הוא כזה מעכשיו ועד אינסוף כשנהוון זאת  [ קראו עוד ]

שיעור 3- רו"ח מיקי בלומנטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

שיעור 3 – המשך רווח מייצג- חזרה על שיעור קודם– הרווח המייצג הוא זה שישתקף בסוף ברווח המדווח. זה נושא סובייקטיבי. תמיד נתחיל מהרווח המדווח הנקי על ידי החברה לפי אותו GAAP שהחברה עובדת לפיו. נעשה לו 2 תיקונים: תיקוני עבר – סעיפים שהיו בדוחות ולא ישובו עוד. תיקוני התחזית לעתיד- דברים שלא היו בדוחות  [ קראו עוד ]

שיעור 2- רו"ח מיקי בלומנטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

שיעור 2- הציון של החשבונאות יהיה משולב של ניתוח דוחות כספיים+ חשבונאות. הבוחן בחשבונאות יהיה מחולק ל3 חלקים: 2 חלקים של רוני וחלק 1 של ניתוח דוחות כספיים. במסגרת הבחינה הסופית בחשבונאות יהיה 20% של ניתוח דוחות כספיים. (3 שאלות- אחת גדולה ו2 יותר קטנות). בונוסים: 1.5- נוכחות ב80% מהשיעורים. 1.5- אם בשלושת העבודות שמגישים  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח מיקי בלומנטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

ניתוח דוחות פיננסים סמסטר א' תשע"ד מרצה: רו"ח מיקי בלומנטל שיעור 1- יהיו 3 עבודות . הציונים יהיו A B C D. העבודה בקבוצות של 4 אנשים. העבודות הן תנאי מקדים לגשת לבחינה. ייתכן שיהיו בחנים במהלך הסמסטר. מי שנוכח ב80% משיעורי הקורס מקבל בונוס, וכן עבודות טובות מקנות בונוס לציון הסופי. מצגת מספר 1:  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים