ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

צילום שיעור 12 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 07 ינואר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 04.01.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 11 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 28.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 10 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 21.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 9 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 14.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 8 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 07.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 7 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 02 דצמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 30.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 6 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 23.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 5 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 18 נובמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 16.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 4 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 10.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 3 – ד"ר גלי אינגבר

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 03 נובמבר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  בתאריך 02.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
"מגן המס על הפחת" בתזרים המזומנים החופשי איחוד מלא של דוחות כספיים איתור מגמות כלכליות אסם אסם מול שטראוס דוחות כספיים מאוחדים דוחות כספיים סולו דוחות מאוחדים דוחות רווח והפסד מאוחדים דוח על השינויים בהון העצמי דוח תזרימי המזומנים דיבידנד במזומן דיבידנד במניות הטבה דסק"ש מול אפריקה ישראל האופק הכלכלי של תחזיות בשיטת DCF הון חוזר העברה לקרנות הון הערכת שווי בשיטת מכפיל הרווח הערכת שווי בשיטת ערך נכסי הערכת שווי חברה בשיטת DCF הערכת שווי ע"י השוואה לחברות דומות התאמות למזומן זכויות מיעוט חברות בת חברות כלולות חברות מוחזקות חלוקת רווחים חלק המיעוט ברווחים טבע יחסים פיננסים יחס מהיר יחס מיידי יחס שוטף ימי זכאים ניתוחי רגישות לסיכונים ניתוח סביבה כלכלית ועסקית ניתוח סיכונים מרכזיים באסם נכסים עודפים/בלתי תפעוליים צ׳ק פויינט קביעת מחיר ההון להיוון שווי שוק של חברה מול הערכת שווי מקצועית שולי רווח תזרים מזומנים מפעילות שוטפת תחזית הוצאות תפעוליות במזומן תחזית הכנסות ממכירות במזומן תחזית המזומן הנדרש לתוספת השקעה בהון חוזר תחזית המזומן הנדרש לתוספת השקעה ברכוש קבוע תחזית תזרימי מזומנים חופשיים תשואה להון תשואה להון שולי רווח