ניהול כספים – סיכונים חשיפות וגידורם

הרצאה 13- ניהול סיכונים

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

תרגול למבחן   אסטרטגיות גידור (Hedging) גידור מושלם – גידור מלא של כל החשיפה. גידור חלקי – גידור של חלק מהחשיפה. החברה לוקחת על עצמה סיכון הנובע מתנודתיות של אחוז או שניים ומוכנה לספוג זאת ומבצעת את ההגנה רק מעבר לכך וכנגד תנודות קיצוניות בלבד וזאת בכדי להוזיל את עלויות ההגנה. גידור דינמי – החברה  [ קראו עוד ]

הרצאה 8- ניהול סיכונים

שם הכותב: תאריך: 25 מאי 2014

אסטרטגיות באופציות   מבוא כפי שראינו בשיעורים הקודמים, ניתן לקנות ולמכור אופציות לצרכי הגנה שונים. מעבר לאפשרות לקנות או למכור כל אופציה, ניתן לשלב אופציות בינם לבין עצמן וניתן לשלב אופציות עם פורוורד וליצור פוזיציות מורכבות יותר. פוזיציות אלה מכונות "אסטרטגיות באופציות". מטרת אסטרטגיות אלה לתת מענה והגנה מפני התפתחויות צפויות בנכס הבסיס (מט"ח, ריבית,  [ קראו עוד ]

ניהול סיכונים חשיפות וגידורם- הרצאה 7

שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

אסטרטגיות באופציות   מבוא כפי שראינו בשיעורים הקודמים, ניתן לקנות ולמכור אופציות לצרכי הגנה שונים. מעבר לאפשרות לקנות או למכור כל אופציה, ניתן לשלב אופציות בינם לבין עצמן וניתן לשלב אופציות עם פורוורד וליצור פוזיציות מורכבות יותר. פוזיציות אלה מכונות "אסטרטגיות באופציות". מטרת אסטרטגיות אלה לתת מענה והגנה מפני התפתחויות צפויות בנכס הבסיס (מט"ח, ריבית,  [ קראו עוד ]

ניהול כספים- סיכונים, חשיפות וגידורם- הרצאה 6

שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2014

מודל S&B רקע מודל S&B משנת 1973, הוא אחד המודלים השימושיים ביותר להערכת אופציות. טרם פרסום עבודה זו, בוצעו כמה עבודות שמטרתן הייתה הערכת אופציות. הבעיה העיקרית במודלים אלו היתה הבחירה בריבית להיוון. החידוש במודל S&B היה השימוש בריבית חסרת סיכון להיוון התזרים בגין האופציה. גישה זו, דומה לזו שהוסברה עבור המודל הבינומי בשיעור הקודם.  [ קראו עוד ]

הרצאה 5- סיכונים חשיפות וגידורם

שם הכותב: תאריך: 30 מרץ 2014

מודלים לחישוב מחירי אופציות   קיימים מודלים רבים לחישוב מחירי אופציות. המודלים שונים זה מזה ברמת המורכבות שלהם: מודל נאיבי מודל בינומי מודל B&S   המודל הנאיבי המודל מתמחר אופציות בעולם של ודאות. באופן כללי, ניתן לרכוש נכס בסיס בשתי דרכים: רכישה ישירה של נכס הבסיס עצמו – במקרה זה יהיה המחיר היום S. רכישה  [ קראו עוד ]

הרצאה 3-סיכונים, חשיפות וגידורם

שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2014

חוזים עתידיים הגדרות עסקת שורט (מכירה בחסר) שיטה לעשיית רווחים כאשר יש צפי לירידת מחיר של מניה. בשיטה זו נמכרת מניה שאינה בבעלות המוכר ושזאת במטרה לגרוף רווח בעתיד אם מחיר המניה אכן יורד. מכירה בחסר (עסקת שורט) מורכבת מכמה שלבים: הסוחר מקבל בהשאלה מניה מבעליה למשך תקופה מוסכמת ומשלם לבעלים עמלת השאלה. הסוחר מוכר  [ קראו עוד ]

הרצאה 2- סיכונים, חשיפות וגידורם

שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

שימוש באומדנים, הערכות ותחזיות בעבודתו של סמנכ"ל הכספים שימוש באומדנים והערכות במסגרות עבודתו של סמנכ"ל הכספים מבוצע שימוש תדיר באומדנים, הערכות ותחזיות כלכליות. שימוש זה מבוצע בעיקר לצורך: תחזיות והערכות לצורך הכנת תקציב קבלת החלטות עסקיות שונות תחזית ואומדנים להכנת תקציב כאשר סמנכ"ל המכירות מתכנן את המכירות לחו"ל לשנת התקציב הבאה )יצוא החברה(, נדרש סמנכ"ל  [ קראו עוד ]

הרצאה 1- סיכונים, חשיפות וגידורם

שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

זיהוי ומיפוי סיכונים-חומרתם וסבירותם חשיפה לסיכוני מטבע חוץ דוגמא לחשיפה מטבעית ביצוא (סיכון לתיסוף במטבע) יצואן מייצא מוצרים לחו"ל במחיר של 100,000$ (שע"ח 3.8). עלות היצור של המוצרים בישראל 350,000 ₪. חל תיסוף של 10% בשער המטבע והשער ירד ל-3.42. רווח והפסד במצב ההתחלתי רווח והפסד לאחר התיסוף מכירות ללקוח בחו"ל 100,000$ 100,000$ שער חליפים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים