חשבונאות פיננסית מתקדמת א'

שיעור 10- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IFRS 2 שינויים מיטיבים: שינויים בתנאי הבשלה – גם ככה לא משפיעים על השווי לכן את השווי זה לא משנה. זה החלק הקל. הכתבה: שינוי בתנאי הבשלה הוא פשוט מבחינה חשבונאית. בסך הכל יש להתייחס מעתה ואילך לתנאים החדשים. היות ותנאי הבשלה ממילא לא משפיעים על השווי אזי לא יהיה צורך לשנות בשווי דבר.  [ קראו עוד ]

שיעור 9- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IFRS 2 ביצענו הבחנה בין ספקים לעובדים. עובדים זה במובן הרחב של המילה כלומר, בעידן חב' הארנק רואים שחלק מהעובדים הם לא עובדי החברה ולא מתקיימים יחסי עובד מעביר אלא שהמנכ"ל/סמנכ"ל מוציא חשבונית לחברה שבבעלותו שנותנת שירותי ניהול לחב' אחרת בבעלותו (ד"ש מיטב) במטרה להפחית מס ובט"ל. בהתייחס אליהם מדובר בעובדים כי הם נותנים  [ קראו עוד ]

שיעור 8- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

סיום IAS 32 + נושא חדש- IFRS 2 המבחן: יהיה מורכב משאלות של מבחנים קודמים. איזה מבחנים? יגידו לנו רשימה של מבחנים (לא הרבה) שמתוכם יהיו השאלות. לבחינה יהיו 2 חלקים: כל חלק שעתיים וחצי. באחד החלקים תהייה 2 שאלות חישוביות משנים קודמות, ובחלק השני יהיה חלק של ניתוח דוכ"ס והערכות שווי- שאלה חדשה ולא  [ קראו עוד ]

שיעור 7- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IAS 32 המשך IAS 32 – סיימנו אג"ח להמרה. אמרנו שזה מכשיר מורכב רק אם זו כמות קבועה של מניות וללא הצמדה של תוספת המימוש. אג"ח צמוד מדד זו האופציה ולכן זה מכשיר פיננסי לא מורכב אלא עם 2 מכשירים התחייבותיים ולכן הוא כפוף לחשבונאות הנגזרים המשובצים – ההפרדה היא קודם כל תחשב את  [ קראו עוד ]

שיעור 6- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IAS 32 אנחנו ב- IAS 32. שבוע שעבר דיברנו על סעיף ההגדרות של התקן וראינו שיש סימטריה מסוימת בין ההגדרה של נכס פיננסי להתחייבות פיננסית חוץ מ-2 דברים (מזומן ומכשיר הוני של ישות אחרת). נכון להיות התקן סותר את המסגרת המושגית ואת IAS 37, יש אי התאמה בכללי החשבונאות. כי לא כל ההגדרות של התחייבות  [ קראו עוד ]

שיעור 5- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IFRS 5- המשך המשך תקן 5. אמרנו שיש בו מספר חלקים. מדובר על נכסים לז"א שמקבלים החלטה למכור אותם, אז מה עושים? מקצים עלות ע"פ זמן או שאין טעם כי אני הולך למכור? ההחלטה של התקן היא להקפיא אותם ולשים אותם על הנמוך מבין שווי הוגן לערך בספרים ואמרנו שזה מאוד דומה לתקן 36 ואף  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IFRS 5 – נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו: מדבר על נכסים שבמקור הם לזמן ארול אך הישות המדווחת החליטה לסווג אותם לזמן קצר – למכירה. היה נכס לז"א ובשלב מסוים אני מחליט שאני הולך למכור. אז הוא כבר לא נכס לז"א. נתחיל מכללי המדידה: כלל המדידה לגבי נכסים שהחלטתי לממש אותם הוא שביום  [ קראו עוד ]

שיעור 3- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IAS 36 הפסקנו בי"ע של מוניטין. אמרנו שראשית בודקים למי שייך המוניטין ובמועד צירוף העסקים יש להחליט איזה סכום יוקצה מהמוניטין לכל יח' מניבה שתיהנה מהסינרגיה וכו'. נכנסנו לדוגמאות. אמרנו שיש לטפל בי"ע של המוניטין ובמימוש שלו. אמרנו שהמבחנים לבדיקת י"ע מוניטין ראשית קושרים את המוניטין ל- CGU. אין תזרים מזומנים למוניטין בפני עצמו  [ קראו עוד ]

שיעור 2- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IAS 36 אנחנו עדיין בחלק הראשון של רמת הנכס הבודד. כאמור, כל מה שנעשה יהיה רלוונטי גם ל-2 החלקים הבאים. זה הבסיס. לכן הרעיון של המודד הכלכלי (סב"ה =גבוה מבין שווי הוגן לשווי שימוש, לערך בספרים תמיד יתפוס). אמרנו שווי שימוש בלי עלויות הוניות (חריגים), מימון, מיסים וכו'. מה נשאר לעשות בנכס בודד? אמרנו  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

ירידת ערך נכסים IAS 36: נתחיל בהגדרה של נכס – יש לבדוק האם יש תועלת כלכלית עתידית ממנו. אם אין, יש להוריד את הסכום שיהווה תועלת כלכלית עתידית. בעבר, התעסקנו בסוגים של נכסים כאלה, שלכל אחד מהם מודל שונה: נכסים פיננסיים התחייבותיים= הפרשה לחומ"ס, ונכסים פיננסיים הוניים – משמעותי +מתמשך. [IAS 39] נכסי מס –  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים