בקרה פנימית ומבוא לבקורת דוחות

שיעור מס' 1 – אליהו ישראל

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 מרץ 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 1 בקורס "בקרה פנימית ומבוא לביקורת דוחות כספיים" מתאריך 12.03.2018 לקריאת הסיכום לחצו כאן

צילום שיעור 6 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 08 יוני 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס בקרה פנימית בתאריך 06.06.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום השיעור   לסיכום המשך א'   לסיכום המשך ב'    

צילום שיעור 5 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 04 יוני 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס בקרה פנימית בתאריך 30.05.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי     לסיכום השיעור     לסיכום המשך    

צילום שיעור 3 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 31 מרץ 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס בקרה פנימית בתאריך 28.03.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי     לסיכום השיעור     לסיכום המשך    

צילום שיעור 2 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 17 מרץ 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס בקרה פנימית בתאריך 14.03.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי     לסיכום השיעור     לסיכום המשך    

צילום שיעור 1 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 24 פברואר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס בקרה פנימית בתאריך 21.02.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי     לסיכום השיעור     לסיכום המשך    

שעור 13- רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 21 יוני 2013

תקן ביקרות 76- תקשורת בנושא ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר סעיף 2- מטרת התקן מטרת התקן היא לקבוע כללים והנחיות בדבר התקשורת בין המבקר לבין המופקדים על בקרת העל (GOVERNANCE) בגוף המבוקר, בנושאי ביקורת העולים במהלך הביקורת של הדוחות הכספיים.   סעיף 3 חובה על מהבקר לדון בנושאי ביקורת הקשורים לענייני  [ קראו עוד ]

שעור 12 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 יוני 2013

תת ביטוח (ביטוח בחסר) וסיכונים כללים נוספים תת ביטוח (ביטוח בחסר) לא מוגדר כהתחייבות תלויה על פי התקינה החשבונאית המקומית והבינלאומית. תת ביטוח משתייך לקבוצת הסיכונים הכללים המתייחסים לנסיבות או למצבים שעלולים להיווצר לאחר תאריך המאזן. דוגמאות לסיכונים כללים- שביתות, שינויים אפשריים במחירים בעתיד, פגעי טבע, תלות באיש מפתח בעסק שמודיע על כוונתו להתפטר, מפעל  [ קראו עוד ]

שעור 11 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 07 יוני 2013

תקן 103 תקן 103 מאמץ את הוראות סעיף 404 לחוק SOX ותקן 5 וחל על חברות בארץ השייכות לסקטורים הבאים: תאגידים בנקאיים חברות כרטיסי אשראי. חברות ממשלתיות ובחרות בת ממשלתיות גופים מוסדיים חברות ביטוח וקופות גמל. יש לקרוא את התקן המשולב של 103 ו- 106.   הרכיבים העיקריים בכל סוגי חוות הדעת חוות דעת חלקה/  [ קראו עוד ]

שעור 10 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 מאי 2013

SOX בישראל- גושן תקנות גושן הינן תירון לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים ומיידים. חוק גושן מקביל ל- SOX אך חל בצורה מצומצמת יותר. תחולה- החוק חל  על חברות מדווחות, חברות נסחרות בבורסה בארץ.   עיקרי דרישות התקנה קיימים 3 דרישות מרכזיות שמקבילות לדרישות המופיעות ב- SOX. תאגידים נדרשים לצרף לדוח התקופתי דוח שנתי בדבר הערכת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים