ביקורת חשבונות

שיעור 12- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 12 ואחרון- דו"חות מיוחדים ובלתי מבוקרים   דו"חות מיוחדים תקן ביקורת 7+70 2 סוגים של דו"ח מיוחד: מסוג חוו"ד מסוג אישור זהו דו"ח שבא לענות על דרישות כדרישות הבאות: רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים מבקשים לעיתים אישור של רוה"ח על דו"חות שהוכנו עבורם ע"י לקוחותיו, כגון: דו"ח על המחזור. תביעה לקבלת תמריצי ייצוא להחזרי מס.  [ קראו עוד ]

שיעור 11- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 11- תרגול דוח המבקרים אריאל פטל.   * הפנית תשומת לב תינתן ב-1 מ-4 המקרים בתקן 72, למשל אי וודאות ועוד. גם במסלול הביקורת וגם במסלול החשבונאות. היא תינתן אך ורק כאשר חו"ד בנוסח האחיד.   שלבי עבודה: לזהות אם הבעיה במסלול החשבונאות/ביקורת/לא זה ולא זה, כשיש לזכור שמסלול ביקורת גובר על הדיון החשבונאי.  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 10- אירועים לאחר תאריך המאזן המקורות- 1. תקן ביקורת 100. 2. IAS 10. 3. הצעת הבהרה לתקן 11- בצנרת (תשקיפים) -> נלמד בעתיד. 4. תקן 7 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. התקנים יהיו בתוך ספרי הלשכה, ולכן הם יהיו איתנו בבחינה. נתחיל מהצד של פיננסית:   1. הגדרה- אירועים לאחר תאריך המאזן- "אירועים לאחר  [ קראו עוד ]

שיעור 9- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 9- הסתמכות על רו"ח אחרים תקן 9 + 102 על תיקונים הבהרה 1 לתקן 9 (משולבת)   רו"ח A ->א רו"ח B -> ב א' מחזיקה 100% בב'       1. נתחיל עם סוגיית אם ובת (א' מחזיקה בב' 100%): רו"ח A שמבקר את חברה א' (חברת האם) מסתמך על רו"ח B, כאשר  [ קראו עוד ]

שיעור 8- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 8-   תרגול דוח סקירה- שאלות אפשריות : 1. ניתח אירועים – מה נדרש? 2. טיוטה משובשת של דוח סקירה – 2 סוגים של ליקויים :     א. ליקויים טכניים – כמו מצא את ההבדלים. ב. ליקויים מהותיים – להם צריכים לתת הסברים הרבה יותר רחבים. למשל כתוב לנו רוח הוחלפו ורוח נתן חוות דעת  [ קראו עוד ]

שיעור 7- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 7-   סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים-   סקירה– תקן סקירה מספר 1+ הבהרות פיננסית– תקן 14, IAS 34, IFRS.   לשים לב להבדל בין דוח סקירה שרו"ח מדווח על דוח ביניים (רבעוניים), לבין דו"ח המבקר.   1. רקע- לאורך השנים הדוחות היו לסוף שנה (בעיקר חברות ציבוריות אבל לא רק ), וב1988 הוחלט  [ קראו עוד ]

שיעור 6- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 6-   דוח רו"ח המבקר- תרגול   נוסח אחיד שינויים מהנוסח האחיד 1. שינויים בין תקנים 1. כנ"ל 2. נוסחים בעל פה 2. —- 3. שאלות הסבר 3. כנ"ל 4. דוח לקוי 4. אירועים   סעיף 4 בטבלה- הוא החלק המהותי.         נתחיל מהסעיף הראשון- שינויים בין תקנים- לעיתים מופיעות שאלות  [ קראו עוד ]

שיעור 5- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 5-   דוח רו"ח המבקר- נוסח אחיד- 108,102,99,90 + הצעה שינוי מהנוסח האחיד- 72.   הנוסח האחיד- כדי להבין את הנוסח האחיד נתחיל עם הרקע בנושא: 1. רקע: דוח רו"ח המבקר עבר שינויים רבים במהלך ה20 שנים האחרונות, החל מתקן ביקורת 4 ואילך – החוט המקשר בין כל השינויים לאורך השנים כולל בשנים האחרונות,  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 4- המשך נושא אי תלות של רו"ח מבקר- בעלי הון מייסדים חברה, ואז הם הופכים להיות בעלי מניות. בעלי המניות לא יכולים בעת ובעונה אחת לנהל את כל החברות שהם מחזיקים בהם מניות. אם כמובן מדובר בבעל מניות אחד אז הוא ימנה את עצמו גם כדירקטור וגם כמנהל. לדירקטוריון וההנהלה יש תפקיד מאוד חשוב  [ קראו עוד ]

שיעור 3- רו"ח אריאל פטל

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2013

שיעור 3   אתיקה מקצועית-   כללי התנהגות מקצועית של לשכת רו"ח- 2004. תקנות רו"ח (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) התשכ"ה 1965. (שר המשפטים קובע את תקנות רו"ח, והאכיפה של מי שמפר את תקנות רו"ח ניתנה למועצת רו"ח). – תוקן ב2002. אלה הכללים והתקנות המסדירים את נושא האתיקה המקצועית.   הכתבה- מקורות- כללי התנהגות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים