ביקורת דוחות כספיים

שיעור מס' 4- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 4

שיעור מס' 3 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 3

שיעור מס' 2- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר  2בקורס "ביקורת דוחות כספיים" , לקריאת הסיכום שיעור 2

שיעור מס' 1- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 1 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 1

שיעור 12 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 10 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 08.01.2018 במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שיעור 11 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 01.01.2018 במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שיעור 10 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 25.12.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שיעור 9 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 18 דצמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 18.12.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שיעור 8 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 11.12.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

שיעור 7 – רו"ח אריאל פטל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2017

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 04.12.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון  

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
IAS 37 הוראות ניהול ספרים הזמנות החלטת אכיפה בביקורת החלטת הרשות לני"ע למהותיות החלטת הרשות לניירות ערך למהותיות היבט ביקורת היבט חשבונאות הימנעות הימנעות בחוות דעת הימנעות מחו"ד הימנעות ממתן חו"ד הימנעות ממתן חוות דעת הכנסות המנעות ממתן חוו"ד המנעות ממתן חוות דעת הנוסח האחיד הנוסח האחיד (הבלתי מסויג) הסתייגות הסתייגות בחוות הדעת הפניית תשומת הלב הפניית תשומת לב הפניית תשומת לב (לביאור) הפניית תשומת לב לגילוי על שעבודים הפרשה הפרשה\עתודה לאחריות הפרשה\עתודה לחופשה הפרשה לאחריות הפרשה לחופשה הפרשות הפרשות והתחייבויות תלויות הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר הצהרת מנהלים הצורך במינוי רואה חשבון הרכב דו"ח רו"ח מבקר. התחייבויות חו"ד בנוסח האחיד חו"ד מסויגת חו"ד שלילית חוו"ד מסויג חוו"ד מסויגת חוו"ד רו"ח חוו"ד שלילי חוו"ד שלילית חוות דעת מסויגת חוות דעת רו"ח חוות דעת רואה חשבון מבקר חוות דעת שלילית חזרה על נושאיים עיקריים מבקרה פנימית חלוקה אסורה