ביקורת דוחות כספיים

שיעור מס' 10- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 10 + הצהרה בכתב

שיעור מס' 9- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 9

שיעור מס' 8- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכוםשיעור 8

שיעור מס' 7- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס "ביקורת דוחות כספיים" , לקריאת הסיכום שיעור 7 מעודכן

שיעור מס' 6- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 6

שיעור מס' 5- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 5 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 5

שיעור מס' 4- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 4

שיעור מס' 3 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 3

שיעור מס' 2- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר  2בקורס "ביקורת דוחות כספיים" , לקריאת הסיכום שיעור 2

שיעור מס' 1- רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 ינואר 2018

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 1 בקורס "ביקורת דוחות כספיים", לקריאת הסיכום שיעור 1

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
IAS 37 החלטת אכיפה בביקורת החלטת הרשות לני"ע למהותיות החלטת הרשות לניירות ערך למהותיות היבט ביקורת היבט חשבונאות הימנעות הימנעות בחוות דעת הימנעות מחו"ד הימנעות ממתן חו"ד הימנעות ממתן חוות דעת הכנסות הכנסות-לקוחות המנעות ממתן חוו"ד המנעות ממתן חוות דעת הנוסח האחיד הנוסח האחיד (הבלתי מסויג) הסתייגות הסתייגות בחוות הדעת הפניית תשומת הלב הפניית תשומת לב הפניית תשומת לב (לביאור) הפניית תשומת לב לגילוי על שעבודים הפרשה הפרשה\עתודה לאחריות הפרשה\עתודה לחופשה הפרשה לאחריות הפרשה לחופשה הפרשות הפרשות והתחייבויות תלויות הצהרות בכתב הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר התחייבויות התחייבויות לזמן ארוך חו"ד שלילית חוו"ד מסויג חוו"ד מסויגת חוו"ד רו"ח חוו"ד שלילי חוו"ד שלילית חוות דע חוות דעת בנוסח האחיד חוות דעת מסויגת חוות דעת רו"ח חוות דעת רואה חשבון מבקר חוות דעת שלילית חזרה על נושאיים עיקריים מבקרה פנימית חלוקה אסורה חלוקה מותרת ואסורה של דיבידנדים חלוקת דיבידנד