ביקורת דוחות כספיים

שיעור 13 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שעור מספר 13 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 15.6.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 13- רוח אריאל פטל

שיעור 12 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 יוני 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שעור מספר 12 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 8.6.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 12- רוח אריאל פטל

שיעור 11 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 יוני 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 1.6.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 11- רוח אריאל פטל

שיעור 10 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 18.5.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 10- רוח אריאל פטל

שיעור 9 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 11.5.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: שיעור 9- רוח אריאל פטל

רו"ח אריאל פטל – שיעור 8

שם הכותב: תאריך: 04 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 4.5.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 8- רוח אריאל פטל

שיעור 7 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 27.4.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 7- רוח אריאל פטל

שיעור 6 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 20.4.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 6- רוח אריאל פטל

שיעור 5 – רו"ח אריאל פטל

שם הכותב: תאריך: 16 אפריל 2015

שיעור 5   סעיף 6 – נסיבות בלתי צפויות – נסיבות בלתי צפויות בהן הנוכחות במפקד היא כן מעשית אבל לא ניתן להגיע למפקד כרגע – 1. מפקד מלאי באזור בו ישנה לחימה. 2. תאונה בדרך. 3. אסונות טבע. לדוגמא – ענן אבק וולקני בעקבות התפרצות הר געש שלא מאפשר טיסות למקום, צונמי, וכו'. 4.  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח אריאל פטל

שם הכותב: תאריך: 16 אפריל 2015

סעיף המלאי – מההיבט החשבונאי – IAS2 ( תקן ישראל 26)- קובע את הטיפול החשבונאי בנושא המלאי בדבר כללי הכרה, מדידה, גילוי והצגה בדוחות הכספיים, התקן תורגם לתקן חשבונאות ישראל מספר 26. מלאי הוא נכס, המוחזק למכירה כמוצר מוגמר או בעיבוד, או כחומר גלם. מלאי יכול להיות מסווג כבלתי שוטף במקרים בהם הוא לא עתיד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים