תואר ראשון

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
- איזון אנכי התפלגות דגימה התפלגות דגימה של הממוצע התפלגות דו שיאית התפלגות הדגימה של הממוצע התפלגות הדגימה של פרופורציה התפלגות חדש שיאית התפלגות חי בריבוע התפלגות ממוצעים התפלגות מצופה התפלגות משתנה איכותי התפלגות נורמאלית התפלגות נורמלית התפלגות נורמלית סטנדרטית התפלגות פרסום דיגיטל התפלגות תיאורית התפתחות האינטרנט התפתחות העולם הגלובלי התפתחות טכנולוגית התקופה ההתנהגותית התקופה הקלאסית התרצות התשואה הנדרשת ע"י בעלי המניות בפירמה הממונפת התשואה הנדרשת ע"י בעלי המניות של הפירמה התשואה הנדרשת ע"י מחזיקי אגרות החוב של הפירמה התשואה השנתית הנדרשת לפדיון התשואה לפדיון ואישייה וגם ודאות מדומה וויינר ויכוחים בצינור ההפצה ויתור העובד ויתור על צריכה בהווה ויתור צריכה ועדות דירקטוריון ועד מאזן ועדת ביקורת ועדת הלנסיקי. ועדת השקעות ועדת מאזן ועדת תגמול ורד פרי זחילת מחיר אגרת החוב לאורך חייה זחלן זיהוי הזדמנויות זקיפת מסים נדחים מול קרנות זרם ביניים זרם מסורתי זרמי מזומנים לתוכניות השקעה