רו"ח ירון תירוש

תרגול 5- רו"ח ירון תירוש

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2014

תרגיל 12! גרסת הדפסה להורדה שלבים לפתרון: 01/01/12 רכישת 40%- שווי מאזני לראשונה 31/12/12- הנפקה ע"י הכלולה וירידה לשיעור החזקה של 35% (40000+20000*10%)/120000=35% 30/06/13 רכישת 6000 מניות ועליה לשיעור החזקה של 40% (42000+6000)/120000=40% שנת 2012- 01/01/12 עלייה להשפעה מהותית לראשונה- שיעור החזקה 40% חישוב התמורה- מזומן 800000 תמורה נדחית 177537 200000/1.11.25= סה"כ 977537   חישוב  [ קראו עוד ]

תרגול 4- רו"ח ירון תירוש

iPad
שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2013

תרגול מס' 4! התאמת מדיניות חשבונאית! גרסת הדפסה להורדה בהתאם להוראות IAS 28, כאשר מטפלים בהשקעה בחברה כלולה יש לבצע התאמות בין המדיניות החשבונאית של הכלולה למדיניות החשבונאית של המחזיקה כאשר מדובר בנסיבות דומות או אירועים דומים. שלושת הסוגים העיקריים של התאמות המדיניות החשבונאית שנטפל בהם הינם: נדל"ן להשקעה- מודל עלות או שווי הוגן רכוש  [ קראו עוד ]

רו"ח ירון תירוש- תרגול 3

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

עבודה טכנית עם טבלאות עודפי עלות! גרסת הדפסה להורדה כאשר עורכים טבלת עודפי עלות, יש להציג את התנועות והיתרות לכל התקופות הרלוונטיות תוך מתן תשומת לב לדגשים הבאים: בתחילת השאלה יש לחשב את שיעורי ההחזקה בכל התקופות הרלוונטיות. יש לבצע "עצירה" בטבלת עודפי העלות בכל תאריך חתך ובכל מקום בו קיימת ירידה בשיעור ההחזקה (בעת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים