שירי אברמוביץ

מרתון יישומי מחשב בניהול – גב' שירי אברמוביץ'

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' שירי אברמוביץ' בקורס יישומי מחשב בניהול בתאריך 23.12.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

מרתון יישומי מחשב – גב' שירי אברמוביץ'

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' שירי אברמוביץ' בקורס יישומי מחשב בניהול בתאריך 23.11.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלכס צ'רביאק

צילום מרתון – גב' שירי אברמוביץ'

שם הכותב: תאריך: 08 פברואר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של מר נוה אשכנזי בקורס מבוא לטכנולוגיות מידע  בתאריך 06.02.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

תואר ראשון
תואר שני
מרצים