רו"ח שרית בנבנישתי

צילום שיעור 1 – רו"ח שרית בנבנשתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 02 נובמבר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרית בנבנשתי בקורס חשבונאות ניהולית למינהל עסקים בתאריך 01.11.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

תרגול 9 – רו"ח שרית בנבנישתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שרית בנבנישתי בקורס בעיות מדידה בחשבונאות ב' שנערך בתאריך 05.01.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום התרגול

תרגול 8 – רו"ח שרית בנבנישתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שרית בנבנישתי בקורס בעיות מדידה בחשבונאות ב' שנערך בתאריך 29.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום התרגול

תרגול 7 – רו"ח שרית בנבנישתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 25 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שרית בנבנישתי בקורס בעיות מדידה בחשבונאות ב' שנערך בתאריך 22.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום התרגול

תרגול 6 – רו"ח שרית בנבנישתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 17 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שרית בנבנישתי בקורס בעיות מדידה בחשבונאות ב' שנערך בתאריך 15.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום התרגול

שיעור 9 – רו"ח שרית בנבנישתי

iPad
שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2013

תרגול 10 – 15/12/13 היוון עלויות אשראי שאלה 1 – חברה א' הלוואה 1 – לצורך מימון רכישת הקרקע => אשראי ספציפי הלוואה 2 – אשראי לא ספציפי הלוואה 3 – אשראי לא ספציפי חישוב השקעה ממוצעת חישוב היוון תיאורטי הצגת הנכסים במאזן 31/12 דוגמה 1 – אג"ח שהונפקו בתחילת שנה שנת 2011 שאלה 2  [ קראו עוד ]

תרגול 5 – רו"ח שרית בנבנישתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שרית בנבנישתי בקורס בעיות מדידה בחשבונאות ב' שנערך בתאריך 01.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום התרגול

תרגול 4 – רו"ח שרית בנבנישתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שרית בנבנישתי בקורס בעיות מדידה בחשבונאות ב' שנערך בתאריך 24.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום התרגול

תרגול 3 – רו"ח שרית בנבנישתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שרית בנבנישתי בקורס בעיות מדידה בחשבונאות ב' שנערך בתאריך 10.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום התרגול

תרגול 2 – רו"ח שרית בנבנישתי

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שרית בנבנישתי בקורס בעיות מדידה בחשבונאות ב' שנערך בתאריך 03.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום התרגול

תואר ראשון
תואר שני
מרצים