רו"ח שרון זכות

שיעור 2 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 27 פברואר 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 2   אגרות חוב   אגרת חוב הוא מסמך משפטי בין לווה למלווה. אגרת חוב הינה מסמך המשקף חוזה בין משקיעה לבין חברה מנפיקה, לפיו המנפיקה מתחייבת לשלם לבעלי איגרות החוב )ריבית + קרן( על פי התנאים שנקבעו בחוזה. לאמור, המשקיע יקבל ריבית +החזרי קרן לפי לוח הסילוקין של האג"ח. בעל  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 26 פברואר 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 1 נכסים (אקטיב) התחייבויות (פאסיב) חשבונאות א' זמן קצר\שוטף זמן ארוך\לא שוטף הון עצמי 4 דו"חות מאזן רווח והפסד דו"ח על שינויים בהון העצמי דו"ח על תזרים מזומנים   התחייבויות תקן בינלאומי מספר 37, תקן אמריקאי 5. בגין אירוע מן העבר- נכון תמיד. החשבונאות מתארת אירועים כלכליים שהתחרשו בעבר, עד לפני  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 11 – רו"ח שרון זכות

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 29.12.2013, בנושא אגרות חוב במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום: אלכס צ'רביאק וקובי אשכנזי. עריכה: קובי אשכנזי     לסיכום השיעור  

צילום שיעור 10 – רו"ח שרון זכות

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 29.12.2013, בנושא אגרות חוב במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: שמוליק מזרחי.     לסיכום השיעור  

צילום שיעור 9 – רו"ח שרון זכות

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 22.12.2013, בנושא אגרות חוב במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: שמוליק מזרחי.     לצילום התרגול     לסיכום השיעור    

צילום שיעור 8 – רו"ח שרון זכות

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 15.12.2013, בנושא אגרות חוב במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: שמוליק מזרחי.     לצילום התרגול     לסיכום השיעור    

צילום שיעור 7 – רו"ח שרון זכות

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 08.12.2013, בנושא אגרות חוב במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: שמוליק מזרחי.     לצילום התרגול     לסיכום השיעור    

צילום שיעור 6 – רו"ח שרון זכות

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 03 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 01.12.2013, בנושא אגרות חוב במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: שמוליק מזרחי.     לצילום התרגול     לסיכום השיעור    

צילום שיעור 5 – רו"ח שרון זכות

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 26 נובמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 24.11.2013, בנושא אגרות חוב במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: שמוליק מזרחי.     לצילום התרגול     סיכום השיעור    

צילום שיעור 4 – רו"ח שרון זכות

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 03.11.2013, בנושא אגרות חוב במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: שמוליק מזרחי.     לצילום התרגול     לסיכום השיעור    

תואר ראשון
תואר שני
מרצים