רו"ח רן שרמן

שעור 2 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 2 – 5.3.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן מכירות (עלות המכר) ________ רווח גולמי רווח גולמי מכירות = שיעור הרווח הגולמי מלאי פתיחה קניות (מלאי סגירה) _________ עלות המכר חזרה קטנה: דוח רווח והפסד מתחיל בחישוב הרווח הגולמי של החברה, וזאת על מנת לראות האם החברה הרוויחה או הפסידה השנה בעקבות ההכנסות  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שעור 1 – 26.2.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן החשבונאות מתרגמת עסקה לכדי פקודת יומן. מאזן בוחן על בסיס מזומן –> פקודות נוספות (חתך וסוף שנה)—> מאזן בוחן על בסיס מצטבר–>  דוח רווח והפסד/  דוח מאזן/מצב כספי GAAP –  כללי חשבונות מקובלים, אשר באמצעותם ניתן לדבר בשפה משותפת. כאשר רוצים להשוות, לדוגמה, בין  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים