רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 3 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2014

שיעור 3 תלונות בשל רשלנות מקצועית או בדבר עניינים אתיים תלונות בדבר רשלנות מקצועית ועניינים אתיים (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) יכולות להיות מוגשות הן ללשכת רו"ח בישראל (בהסתמך על כללי התנהגות מקצועית) והן למועצת רו"ח בשל עבירות על חוק רו"ח ותקנותיו. בפועל, תלונות בשל רשלנות מקצועית יועברו למועצת רו"ח והסנקציות שיכולה להטיל על  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2014

שיעור 2 עקרון הסטנדרט הכפול – עקרון הסטנדרט הכפול נקבע בפס"ד הבנקאים ב-1994 ע"י כבוד השופטת מרים נאור. בראשית שנות ה-80' ביצעו מנהלי הבנקים ויסות לביקושים במניות של הבנק, כלומר, המניות נסחרו ע"פ הביקושים המלאכותיים שהזרימו הבנקים לטובת מניותיהם. גם רו"ח נתבעו ולהגנתם הם טענו כי ביצעו מלאכתם נאמנה, כלומר, הם ציינו בחוות הדעת וביצעו  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2014

שיעור 1 נושא 1 – מקצוע ראיית החשבון, מושגים בסיסיים ומטרת הביקורת החשבונאות היא מכלול הפעולות והשפה שבאמצעותה אוספים, ממיינים ורושמים את הפעולות הכלכליות שבוצעו בעסק, כאשר התוצר הסופי של תוצר זה הינם הדו"חות הכספיים. הביקורת הינה מכלול הפעולות שעל רו"ח המבקר לעשות כדיי שיוכל לחוות דעתו בשאלה האם ובאיזו מידה משקף המאזן באופן נאות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים