רו"ח קרן משלניק

מרתון חשבונאות פיננסית ב' – רו"ח קרן משלניק

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 19 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח קרן משלניק בקורס חשבונאות פיננסית ב' בתאריך 17.05.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

מרתון חשבונאות פיננסית א' – רו"ח קרן משלניק

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח קרן משלניק בקורס חשבונאות פיננסית א' בתאריך 14.01.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום מרתון חשבונאות פיננסית ב' – גב' קרן משלניק

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 30 מאי 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של גב' קרן משלניק בקורס חשבונאות פיננסית ב' בתאריך 29.05.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

תואר ראשון
תואר שני
מרצים