רו"ח ציפי יוסף

שיעור 3 – רו"ח ציפי יוסף

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2015

שיעור 3 <המשך תנאים לחברת בית> כל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים כל – כל עוד מדובר ברכוש נוסף שהינו אינטגרלי לפעילות החזקת בניינים אז החברה עומדת בתנאי זה. (למשל, אחזקה שוטפת של הבניינים). רכוש שהוא טפל לפעילות העיקרית גם לא יפסול חברה מלעמוד בתנאי. (דוגמא לרכוש טפל – פקדונות, השקעות וכו'). אם למשל מדובר  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שיעור 2 – רו"ח ציפי יוסף

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2015

שיעור 2 חלוקת דיבידנד על ידי חברה משפחתית לפי הדין הישן, חלוקת דיבידנד של חברה מרווחים מתקופה בה הייתה חברה משפחתית, לא תיחשב כאירוע מס. כלומר, רווחים שנצמחו לחברה רגילה בתקופה בה הייתה משפחתית ימוסו בהתאם למשטר המס החל על חברה משפחתית. (הכלל הזה תקף גם היום). פס"ד קרלוס בגס – מדובר בחברה שהייתה חברה  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שיעור 1 – רו"ח ציפי יוסף

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2015

שיעור 1 מיסוי תאגידים מיוחדים סעיף 64א – חברה משפחתית הסעיף עבר תיקון (תיקון 197) שהינו בתוקף מ2014. אנו נלמד את החוק החדש עם נגיעות של החוק הישן. (בבחינה נידרש לענות לפי החוק החדש). הגדרה – חברה משפחתית הינה חברה לכל דבר ועניין. כלומר, ע"פ הדין הכללי מתייחסים אליה כאל חברה רגילה, כל הזכויות והחובות  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף
תואר ראשון
תואר שני
מרצים