רו"ח סמדר בן אמוץ

שיעור מס' 1- רו"ח בן-אמוץ סמדר

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2016

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שעור מספר 1 בקורס "מיסים א'" מתאריך 01.11.16 לקריאת הסיכום לחצו כאן%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a1-1

שיעור 13 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 19 ינואר 2015

  ס' 96- חילוף נכסים מטרת הסעיף היא להקל על נישום אשר מוכר נכס ברווח ורוכש נכס אחר לחילופו. ההקלה: אפשרות לדחיית תשלום המס על רווח ההון שנוצר בגין הנכס שנמכר. הנישום לא חייב להחיל את הוראות הסעיף. הסעיף חל כאשר מתקיימים התנאים המצטברים הבאים: הנכס שנרכש הוא לחילופו של הנכס שנמכר (ראה להלן פס"ד  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 14 ינואר 2015

שיעור 12 תרגיל חברת אלפא המדווחת על הכנסותיה לפי בסיס מזומן, מכרה ב-1.7.12 10,000 מניות רגילות 1 ₪ ע.נ. של חברת ביתא תמורת 500,000 ₪ אשר ישולמו ב- 3 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מ- 2.7.12 בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 10% . החברה התחייבה לשלם עמלת תיווך למתווך בריטי (אשר שהה בישראל לצורך מתן  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2015

סעיפים 94, 94א, 94ב, 94ג (ללא 93- פירוקים)   מניות- מדובר בנכס ככל הנכסים עפ"י ס' 88 ועל כן רווח הון מחושב כרגיל. נוסף לכך ישנו חריג- אם מדובר על ני"ע בבורסה לא מבצעים חלוקה ליניארית בחישוב מס.   ס' 94- מניות הטבה לדוגמה אם חילקו 100% הטבה, בעצם הנישום מחזיק את אותו אחוז המניות  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2014

שיעור 10   סעיף 92- הסעיף מדבר על קיזוז הפסדי הון.   הפסד הון ניתן לקיזוז עפ"י הסעיף רק במקרה שאם היה רווח אזי הוא היה מחויב במס רווח הון.   הפסד הון ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ולא כנגד הכנסה פרותית למעט חריג- ראה כלל 7.   הפסד הון ניתן לקיזוז גם כנגד רווח  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 24 דצמבר 2014

שיעור 9 "בעל מניות מהותי" (במ"מ)- הגדרה ס' 88– "מי שמחזיק לבדו או יחד עם אחר ב10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם." יחד עם אחר- יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו אבל יש ביניהם שיתוף פעולה קבוע עפ"י הסכם בעניינים מהותיים של החברה. אמצעי שליטה-  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2014

שיעור 8   ס' 89(ב)- ס' שמקביל לס' 2 רישא ו4(א) מהחלק הפירותי. הסעיף כמו 2 רישא, מבחין בין תושב ישראל לבין תושב חוץ ואומר כי תושב ישראל חייב במס על רווח הון שהופק בישראל או מחוץ לישראל. תושב ישראל (כהגדרתו בסעיף)- בהתאם להגדרה בס' 1 לפקודה לרבות אזרח ישראלי כהגדרתו בס' 3(א) שהוא תושב  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2014

שיעור 7   ס' 8ב' – סעיף זה קובע כי הכנסות מ- 2(6) או 2(7) יחויבו במס בשנת קבלתן, גם אם מדובר בהכנסה מראש. כמו כן, הוצאות שיצאו בשנים הבאות בייצורה של אותה הכנסה:   1. יותרו בניכוי כנגד כל מקור הכנסה. 2. אם אין הכנסה כלל באותן שנים שכנגדה ניתן לקזז את ההוצאות, הן  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2014

שיעור 6   קיזוז הפסדים (סעיפים 28, 8ב, 22, 29)   מה עושים בעת שנוצר לנו הפסד מסעיפי מקור? בעצם האם ניתן לקזז הפסדים משני סעיפי מקור שונים?   ס' 28 (א)- "הפסד שהיה לאדם מעסק או במשלח יד, ואילו שהיה רווח היה נישום לפי פקדה זו ניתן לקיזוז ממקורות אחרים…." בעצם הפסד מעסק או  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

שם הכותב: תאריך: 17 נובמבר 2014

שיעור 4   17(11)- מדבר על הוצאות בהכנת דוחות מול מס הכנסה. אלו הוצאות שאינן מותרות עפ"י ס' 17 רישא, אך על פי סעיף 17(11) היא כן מותרת בניכוי (חריג). ס' 17(11) חל על כל דו"ח רלוונטי מול מס הכנסה, ולא רק כחלק מהוצאות שקשורות בעסק\ משלח יד. הס' חל עבור עו"ד ורו"ח, בעצם כל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים