רו"ח לינור דלומי

שעור 3 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

בקרות פנימיות בתהליכיםחשבונאיים עיקריים בקרות הן חלק מתהליך שנדרש להבין את מהותו, את הסיכונים הכרוכים בו ואת המניעים לעמידה ביעדים. בנוסף, יש לבחון כיצד תהליך אמור להתקיים ולאחר מכן לזהות את נקודות החולשה בו. קיימים מספר תהליכים:   תהליך הרכש סוגי רכש: חומרי גלם מלאי מוצרים בתהליך תוצרת גמורה רכוש קבוע שירותים ציוד משרדי כיבודים  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

מודל בקרה פנימית-  COSO בשנת 1992 הופץ ע"י ה- COSO מודל מובנה של הבקרה הפנימית. מטרת מסגרת המודל הינה לסייע לעסקים ולישויות אחרות להעריך, לאמוד ולהעצים את מערכות הבקרה הפנימית הפועלות אצלם. מודל מובנה זה זכה להכרה ע"י הרשויות וגורמים אחרים, כמסגרת עבודה מקיפה להערכת הבקרה הפנימית, כולל הבקרה הפנימית על הדוחות הכספיים. מודל ה- COSO  [ קראו עוד ]

שעור 1 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

מבוא- תהליכים על מנת להשיג את היעדים שהוגדרו על ידיי כל ארגון וארגון הוגדרו בהתאם למאפייני הארגון ולמבנהו, תהליכים ארגוניים המייצרים פעילות על מנת להשיג בסופו של דבר את היעדים הארגוניים- "התהליכים הארגוניים" הגדרת תהליך-  תהליך ארגוני הינו אוסף של פעולות חוצות ארגון המוגדרות ומוכוונות על ידיי הנהלת הארגון על מנת להשיג בסופו של תהליך  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים