רו"ח יוסי בן אלטבט

ביקורת דוחות כספיים שיעור 8 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2013

ביקורת עתודות ויעודות לפיצויים (סיום יחסי עובד-מעביד)   הקדמה הסעיפים הללו מתייחסים להפרשות לפיצויים שהחברה מבצעת. להפרשות אלו יש טיפול מאוד מורכב בתקינה הבינ"ל, אך מאוד פשוט בתקינה הישראלית.   מהו ההבדל בין יעודה לבין עתודה? יעודה= נכס הקשור לסיום יחסי עובד-מעביד. במילים אחרות, כמה פיצויים הפקדתי בפועל. עתודה= התחייבות הקשורה לסיום יחסי עובד-מעביד. במילים  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 8 – רו"ח עמית עדי הראל

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח עמית עדי הראל (המתרגל) בקורס מבוא לביקורת בתאריך 3.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.   לסיכום השיעור   לסיכום נוסף  

צילום שיעור 7 – רו"ח יוסי בן אלטבט

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח יוסי בן אלטבט בקורס מבוא לביקורת בתאריך 26.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.   לסיכום שיעור   לסיכום נוסף   לסיכום נוסף      

שעור 7 – רו"ח יוסי בן אלטבט

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

ביקורת הון, קרנות, עודפים ודיבידנדים   בסעיפים הללו אין הרבה שינויים למעשה. זה נכון שניתן להנפיק הון מניות וכדומה, אך עדיין בהשוואה לסעיפים אחרים (מלאי נניח) התנועות הן דלילות. לכן, מלאכת הביקורת על נושאים אלו תהא קלה יותר. באשר לקרנות, מקורן בכללי החשבונאות, ולכן נבדוק את הקרנות על-פיהם. הון מניות ודיבידנדים הם נושאים שהם בעיקרם  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח יוסי בן אלטבט

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 נובמבר 2013

מעגל הספקים/קניות   דגשים בבקרה הפנימית בנושא קניות : ראשי תיבות חזק-חס: הפרדת תפקידים וחלוקת סמכויות – יש לבדוק הפרדה בין האחראי על הזמנות רכש , אחראי קבלה למחסן , מאשר תשלום לספקים , מבצע התשלום בפועל , האחראי על רישומי הנהלת החשבונות. הזמנת סחורה- יש לוודא קיום נוהל מסודר להזמנות, קיום מערכת של מכרזים  [ קראו עוד ]

שעור 5 – רו"ח יוסי בן אלטבט

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 נובמבר 2013

ביקורת מלאי – המשך פירוט לגבי תקן ביקורת 83 – ס'4-ס'18 – תצפית המבקר בעת מפקד המלאי ס'4- "הנהלת הגוף המבוקר קובעת בדרך כלל נהלים שעל-פיהם נערכת ספירת מלאי המתקיימת לפחות אחת לשנה, כדי לשמש בסיס להכנת הדוחות הכספיים או, כדי לוודא את מהימנות מערכת המלאי המנוהלת לפי שיטת המלאי התמידי." כאמור ישנם 2 מצבי  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 6 – רו"ח יוסי בן אלטבט

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 21 נובמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח יוסי בן אלטבט בקורס מבוא לביקורת בתאריך 19.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.   לסיכום השיעור   לסיכום נוסף  

שיעור 4 – רו"ח יוסי בן אלטבט

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 נובמבר 2013

ביקורת מלאי בפן החשבונאי 2-IAS הוא זה שמטפל במלאי. אולם בביקורת תקן 83 הוא הרלוונטי לביקורת המלאי ועוד מקורות שיפורטו בהמשך השיעור. כאשר סעיף המלאי הוא מהותי בקרב המבוקר, מלאי הוא סעיף מורכב מבחינת הביקורת. לדוגמא: חברה יצרנית או תעשייתית.   בעיות מרכזיות בחישוב המלאי ובביקורת שלו הערכת שווי המלאי – יש קושי בהערכת שווי  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח יוסי בן אלטבט

iPad
שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2013

ביקורת מעגל ההשקעות נדון בעיקר על ביקורת בהשקעות בניירות ערך סחירים. נדון בדגשי הביקורת, נעשה סקירה מהירה על ביקורת בניי"ע סחירים, נדון בתכנית ביקורת מקיפה על השקעות בניי"ע סחירים. אין תקן ביקורת עבור ההשקעות, אולם ישנם כללי חשבונאות על-פיהם נעבוד.   דגשים לביקורת השקעות (מטרות הביקורת): סקר בקרה פנימית – בדיקת נאותות הבקרה הפנימית. בדבר  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח יוסי בן אלטבט

iPad
שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2013

ביקורת מכירות, לקוחות וחייבים לקוחות ומכירות נוהל ביקורת הרלוונטי לביקורת זו הוא תקן 84- בקשה לאישורי יתרה: באופן מפתיע, זהו נוהל שאינו מחייב, כלומר אין זו חובה להצטייד באישורי יתרה של לקוחות.   מדוע יש צורך באישורי יתרה (מטרת הנוהל)? אימות קיום הלקוחות. וידוא חתך מכירות – לקיחת אישורי יתרה והשוואתן מול הכרטסת בהנה"ח. השאיפה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים