רו"ח יוסי בן אלטבט

שיעור 13 ביקורת דוחות כספיים – ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 13 ינואר 2014

תקן (גילוי דעת) 72 – דוח רו"ח מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד – המשך   המשך פירוט לגבי קב' 2 – כאשר החוו"ד משתנה (לא חלק) חוות דעת מסויגת-המשך כאשר ישנה יותר מהסתייגות אחת, ולעיתים אף הצטברות של כמה כאלו – יתכן חוו"ד שלילי.   שאלה: האם על רו"ח לדווח על כל טעות שמתגלה? (הרחבה,  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 13 – רו"ח יוסי בן אלטבט

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 08 ינואר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח יוסי בן אלטבט בקורס מבוא לביקורת בתאריך 7.1.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.   לסיכום השיעור

שיעור 12 ביקורת דוחות כספיים ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2014

תקן (גילוי דעת) 72 – דוח רו"ח מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד   אנו סוטים מהנוסח האחיד בשני מקרים עיקריים. בין שני המקרים הללו קיימת הבחנה ברורה: קב' 1 – כאשר החוו"ד חלק (לא משתנה בנוסח), אך עדיין ישנה סטייה מהנוסח האחיד בגלל הפניית תשומת לב. כלומר, המצב הוא שיש בדוחכ"ס מידע שהרו"ח מסכים איתו  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 12 – רו"ח יוסי בן אלטבט

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח יוסי בן אלטבט בקורס מבוא לביקורת בתאריך 31.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.   לסיכום השיעור   לסיכום נוסף  

שיעור 11 ביקורת דוחות כספיים ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 דצמבר 2013

מיסים על הכנסה   כאשר אנו דנים בנושא המיסים עלינו להכיר 2 סוגי מיסים: מיסים שוטפים מיסים נדחים – מיסים שנרשמים כתוצאה מבסיסי מדידה שונים.   נתמקד במיסים הנדחים – מדוע הם קיימים? תשובה: כפי שלמדנו, קיים הבדל בין הרווח החשבונאי לבין הרווח לצרכי מס. על שום ההבדל הנ"ל, עלינו לבצע ייחוס מיסים. קיימים 2  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 11 – רו"ח יוסי בן אלטבט

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח יוסי בן אלטבט בקורס מבוא לביקורת בתאריך 24.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.   לסיכום השיעור   לסיכום נוסף  

ביקורת דוחות כספיים שיעור 10 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

ביקורת התחייבויות-המשך   מקורות לגילוי התחייבויות אפשריות שלא נרשמו ליום המאזן של החברה (המשך הסבר משיעור קודם): קבלת נסח טאבו לבירור אם המקרקעין לא משועבדים להבטחת התחייבויות. כל שעבוד על נדל"ן (משכנתא) חייב להירשם בלשכת רישום מקרקעין – טאבו. כנוהל ביקורת מבסס אנו נוהגים לקבל נסח טאבו על נדל"ן החברה. בדיקת תיק בטחונות ושעבודים בחברה.  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 10 – רו"ח יוסי בן אלטבט

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 19 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח יוסי בן אלטבט בקורס מבוא לביקורת בתאריך 19.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.   לסיכום השיעור   לסיכום נוסף  

צילום שיעור 9 – רו"ח יוסי בן אלטבט

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2013

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח יוסי בן אלטבט בקורס מבוא לביקורת בתאריך 10.12.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.   לסיכום השיעור   לסיכום נוסף  

שיעור 9 ביקורת דוחות כספיים ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2013

ביקורת התחייבויות   הקדמה שאלה: מהו ההבדל בין התחייבויות לבין מה שלמדנו עד כה (נכסים והון)? תשובה: נושא השלמות. הנושא המרכזי שמטריד את הרו"ח המבקר בביקורת התחייבויות הוא בדיקת השלמות. לעומת זאת, בהתחייבויות אין לנו בעיה של הערכה. שאלה: מאיזה סוגי התחייבויות בעיקר חושש הרו"ח המבקר? תשובה: התחייבויות שקיימות ולא רשומות בדוחות הכספיים.   ישנן  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים