רו"ח זאב דרג'י

שעור 13 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

התקפות התקפה – אוסף של אמצעים אשר נועדו לפגוע במטרות של אבטחת מידע או להשיג את סיכוני אבטחת המידע. עושים הבחנה בין התקפות ישרות להתקפות עקיפות. בהתקפה ישירה – תוקפים את אמצעי האבטחה עצמו. בהתקפה עקיפה – עוקפים את אמצעי האבטחה. למשל : התפרצות אל מול שומרים זו התקפה ישירה, התגנבות דרך הגדר היא התקפה  [ קראו עוד ]

שעור 12 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

המשך מערכת C-Report במסך עדכון חשבונות וביקורת – כולל רשימה של כל החשבונות -> לחיצה כפולה על מספר חשבון תציג מסך עם חשבון ספציפי לביקורת -> יש שדה "הערות עבודה" בו מתעדים מה נבדק כחלק מתוכנית הביקורת. "עשינו התאמה מול הבנק" / "עשינו התאמה מול הלקוח" וכדומה. יש צורך בתיעוד מה נעשה בלבד בלי פרינט  [ קראו עוד ]

שעור 11 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

מערכת C-REPORT תרגול על מערכת מקצועית אשר מלווה את רו"ח המבקר בתהליך הביקורת תפקידו של רו"ח המבקר הינו לחוות דעה על הדוחות הכספיים. כדי לחוות דעה על הדוחות הכספיים, רו"ח המבקר מבצע ביקורת. הביקורת מבוצעת באמצעות פעולות של התבוננות, אימות מול מסמכים, ניתוח כרטיסים, הצלבה מול שיעורי יתרות וכדומה. הרו"ח נעזר במערכת אשר מלווה את  [ קראו עוד ]

שעור 9 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

המשך תרגול Access טבלת חשבוניות כותרות – תכלול פרטי ייסוד של כל חשבונית, מספר חשבונית, תאריך, שם לקוח, סך לחשבונית וכדומה. טבלת שורות – כוללת פירוט ברמת שורה של פריט שנמכר באותה חשבונית. מכאן שתי מסקנות : מספר חשבונית יכול לשמש כמפתח ראשי בטבלת כותרות אבל לא יכול לשמש מפתח ראשי בטבלת שורות. טבלת שורות  [ קראו עוד ]

שעור 8 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

תרגול במערכת Access במסגרת התרגול ב-Access נתרגל הפעלה של מערכת לניהול וניתוח מסדי נתונים בהקשר לעבודתו של רו"ח המבקר. נבצע את תרגיל כיתה מספר 1 ב- Access. לחיצה כפולה כל הטבלאות (tbl) פותחת את הטבלאות והנתונים המוזנים בה. יצירת קשרי גומלין : יש לסגור את כל הטבלאות הפתוחות -> לשונית "כלי מסד נתונים" -> "קשרי  [ קראו עוד ]

שעור 7 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

מסדי נתונים תפקידו של רו"ח המבקר הינו לחוות דעה על הדוח הכספי. כדי להניח את דעתו על הדוחות הכספיים הוא מבצע ביקורת על המערכות ועל הנתונים בתוך מערכות המידע.   עקרונות וחזרה על נושא מסדי נתונים בכל מערכת מידע נשמרים נתונים. בעשורים האחרונים הנתונים נשמרים בבסיס נתונים רלציוני (טבלאי / יחסי). בסיס נתונים רלציוני כולל  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

סיכונים ובקרות בתהליכים עסקיים – היבטי מערכות מידע סיכון הינו האפשרות להתרחשות של אירוע המשפיע לרעה על המשאבים של הארגון. דרכים לטיפול בסיכונים : ביטול העברה, קבלה והתמודדות באמצעות בקרות. המשמעות של התמודדות הינה הפעלת אוסף של אמצעים אשר מפחיתים את השפעת הסיכון ו/או את ההסתברות להתרחשות הסיכון. התמודדות עם הסיכון מתבצעת באמצעות בקרה פנימית.  [ קראו עוד ]

שעור 5 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

רישומים כספיים במערכות המידע מבוא והגדרות : נכון להיום ולעתיד פקודות היומן השוטפות אשר נרשמות במערכת הנהלת החשבונות הינם פקודות אוטומטיות אשר נגזרות מהתוצאה העסקית של תהליכי העבודה. כלומר, אין מי שמקליד פקודות יומן אלא הן נרשמות באופן אוטומטי. הספר הראשי General Ledger – בסיס נתונים להפקת דוחות כספיים כגון : מאזן ודוח רווח והפסד.  [ קראו עוד ]

שעור 4 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

תרגיל מס' 2 ב-SAP – תהליך הרכש ארגונים, כדי להוציא לפועל התחייבויות כלפי לקוחות, נדרשים לבצע רכש. בתהליך הרכש, הארגון מזהה את הפריט / שירות שהוא נדרש לרכוש ואת הספק ממנו הוא מבקש לרכוש את הפריט או השירות ומתחיל את תהליך הרכש. תהליך הרכש מורכב ממספר שלבים. במסגרת התרגול נתרגל את השלבים הבאים : הזמנה  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח זאב דרג'י

iPad
שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

תרגול מס' 1 ב-SAP כאשר נכנסים למסך קלט, מסך שבו מזינים נתונים, יש לזהות את ברירת המחדל של המסך. הזנה, הוספה, דפדוף או חיפוש. קניות -> הזמנת רכש א.      כאשר הצלמית של הכוכבית שקופה – נמצאים במצב הוספה ב.      כאשר הצלמית של המסנן שקופה – נמצאים במצב דפדוף ג.        כאשר הצלמית של המשקפת שקופה –  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים