רו"ח אריק בן ישי

שיעור 13 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2013

תוספת להכנסות ס'2(6) – מסלולי שכירות דירות מגורים ע"פ ס'2(6) ניתן למסות שכר-דירה (למגורים בלבד!) ב3 אופנים. את המסלול הרצוי יכול לבחור לעצמו כל בעל-דירה. ניתן לבחור בכל שנה מסלול אחר, בהודעה לפ"ש.   פתרון לפי סבא"פ: סעיף- ס'2(6). בסיס דיווח- מזומן/מצטבר, לפי הנישום. אחוז מס- נדון כעת – לפי המסלול! פסיקה- אין. המסלולים הם:  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2013

הוצאות לא חוקיות בשונה מהכנסות לא חוקיות (אתלה וסרמן, פרומקין), אשר כן ממוסות – הוצאות לא חוקיות לא יותרו בניכוי. באשר להוצאות שאינן חוקיות, נשאלת השאלה- האם הוצאה בגין פעולה לא חוקית היא מותרת בניכוי? לדוגמא, האם אתלה וסרמן יכלה לנכות הוצאות הקשורות לבית הבושת שלה? נלמד את ההלכה ע"פ הפס"דים הבאים: פס"ד בנק אוצר  [ קראו עוד ]

שעורים 10 ו-11 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2013

ס'2 (8) – הכנסות מחקלאות הכנסות מגידולים חקלאיים, משימוש בתוצרת, שימוש ביבולי קרקע… בפס"ד אגודת ידידי האוניברסיטה דובר על קרקע חקלאית ß מדובר בפס"ד תקדימי, כי אחריו הסעיף הנ"ל כבר לא היה רלוונטי – משום שכל הכנסה של ס'2(8) נכנסת גם לס'2(1), לכן פחות משתמשים בסעיף הנ"ל. ההכנסה מס'2(8) היא אקטיבית, ולכן תמוסה ע"פ ס'2(1).  [ קראו עוד ]

שעורים 8 ו-9 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 05 ינואר 2013

ס'2 (5) – קיצבאות ציטוט הסעיף: "קיצבה, מלוג או אנונה". ידוע לנו כי כל סעיף 2 מדבר על הכנסות – פועל יוצא הוא, שגם קיצבה, מלוג ואנונה מהווים הכנסה. קיצבה- תשלום חוזר ונשנה ע"פ דין (קצבת נכות, קצבת ילדים, קרנות פנסיה…). חשוב לזכור כי אם מדובר בתשלום שאינו חוזר, משמע חד-פעמי, לא מדובר בס'2 כלל,  [ קראו עוד ]

שעורים 6 ו-7 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 24 דצמבר 2012

ס'2 (2) – הכנסת עבודה – שכיר מה כלול בסעיפים אלו? • השתכרות או רווח מעבודה- ברגע שיש יחסי עובד-מעביד ע"פ המבחנים, מקור ההכנסה הוא ס'2(2). • טובת הנאה או קצובה- כגון: יום כייף מהעבודה, ציוד מתנה מהעבודה… • תשלומים לכיסוי הוצאות • שווי שימוש רכב/טלפון נייד- באם הוצמד לשכיר רכב והוא משתמש בו לא  [ קראו עוד ]

שעורים 4 ו-5 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 27 נובמבר 2012

דוגמאות למבחנים לקיומו של עסק – 1.       פס"ד מרכז הקרח- מדובר בחברה שהשכירה מדפים בודדים לאנשים. בשלב מסוים החליטו להשכיר את כל המדפים בבת-אחת לסוכן אחד. מתוך כך, צמחה לחברה הכנסות משכירות. עלתה השאלה- האם מדובר בעסק? הרי שאם החברה משכירה מדפים בודדים ß העסק אקטיבי. כאשר החברה משכירה את כל המדפים יחד ß העסק  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 13 נובמבר 2012

שיעור-תרגול שם המתרגל: חיים חביב  מס, אגרה והמשותף להם מס= תשלום חובה בכפייה ע"פ חוק וע"פ דין. אין תמורה ישירה וברורה. אגרה= תשלום שהוא כפוי או מרצון. לדוגמא: אגרת רשיון נהיגה, אגרת טלויזיה, כביש 6. מאפיין של אגרה הוא קבלת תמורה ישירה וברורה. המכנה המשותף= שני אלו חייבים להיות מוסדרים בחוק (=נחקק בכנסת ישראל ועבר  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 13 נובמבר 2012

דוגמא לפרשנות דיני המס – פס"ד קיבוץ חצור- פס"ד זה הוא אבן יסוד מבין הדוגמאות לפרשנות דיני המס. אהרון ברק המציא את הביטוי-"תכלית המיצוי", משמע שיש לפרש את דיני המס בדרך המגשימה את תחזיתם. עד פס"ד זה (1982), בתיהמ"ש השתמשו בחוק כפי שהוא כתוב ולפי הפרשנות האישית שלהם. לפי ברק, כשיש מחלוקת איך לפרש סעיף  [ קראו עוד ]

שעור 1 – רו"ח אריק בן ישי

שם הכותב: תאריך: 13 נובמבר 2012

מה זה מס? מס הוא תשלום חובה, המוטל ע"י רשות שלטונית ע"פ חוק ואין כנגדו תמורה ישירה. האם אגרת כביש 6, המוטלת על הכניסה לכביש, היא גם מס? התשובה היא לא, מכיוון שלתשלום האגרה ישנה תמורה ישירה (הנסיעה בכביש) – דבר הסותר את הגדרת המס.  סוגי מיסים מיסים ישירים: מס המוטל על תוצאות של פעילות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים